Szpitale/ wydłużone przepisy dot. zapewnienia kadry pielęgniarsko-lekarskiej

28 Grudnia 2020, 10:46 szpital

Do końca marca 2021 r. ministerstwo zdrowia przedłuża zwolnienie szpitali z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami. O tym, ile jakiego personelu ma być na dyżurach w poszczególnych oddziałach ma decydować dyrektor szpitala.

 

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które w Wigilię zostało skierowane do ogłoszenia.

W myśl rozporządzenia, od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. przedłuża zwolnienie świadczeniodawców udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji z obowiązku zapewnienia kadry lekarsko-pielęgniarskiej zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

W ocenie skutków regulacji MZ wskazuje, że "decyzja co do obsady lekarsko-pielęgniarskiej oddziałów szpitalnych realizujących poszczególne zakresy świadczeń będzie spoczywać na kierowniku podmiotu leczniczego, który w oparciu o aktualną analizę potrzeb operacyjnych szpitala będzie podejmował decyzję o przesunięciu niezbędnych zasobów kadrowych w obszary o największych deficytach personalnych".

Jak wyjaśnia MZ, celem rozporządzenia jest "uwolnienie potencjału wykonawczego świadczeniodawców wynikającego z m.in. z ograniczenia realizacji części świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zaleceniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, do zwalczania epidemii wirusa SARS–CoV–2". Zdjęcie ze świadczeniodawców obowiązków przestrzegania warunków udzielania świadczeń - zdaniem MZ - "umożliwi efektywniejsze zarządzanie potencjałem wykonawczym szpitala".

Jednocześnie resort zapewnia, że "swoboda zarządzania personelem medycznym zostanie ograniczona przez obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych, w szczególności ich stanu zdrowotnego oraz liczby".

Źródło: RCL

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz