Będą zmiany kryteriów w psychiatrii dziecięcej?

29 Grudnia 2020, 11:08 dziecko terapia psycholog

Zmiany w wymaganiach wobec placówek realizujących leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży przewiduje projekt noweli rozporządzenia skierowany do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany dotyczące: Ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,  Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, Ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny.

W przedmiocie postępowania – Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny warunek dotyczący dostępności do świadczeń został podzielony na dwa odrębne punkty, aby zróżnicować ilość punktów przyznawanych świadczeniodawcom za ilość wizyt środowiskowych.

W przedmiocie postępowania – Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny, z uwagi na rezygnację w rozporządzeniu koszykowym z Zespołu leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci i młodzieży usunięto warunek:

  1. zatrudnienia dodatkowej osoby posiadającej certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) oraz dodatkowej osoby z co najmniej 2-letnim udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą;

  2. dotyczący realizacji przez oferenta co najmniej 20 proc. wizyt, porad domowych lub środowiskowych w stosunku do liczby wszystkich świadczeń wykonanych w zakresie przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

     

     

Kompleksowe świadczenia

Ponadto, dodano dwa warunki premiujące oferentów realizujących umowę w zakresie świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z realizacją obowiązku szkolnego na oddziale minimum w ramach szkoły podstawowej w czasie roku szkolnego oraz świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Jak podkreśla MZ, "będzie to przede wszystkim korzystne dla świadczeniodawców zapewniających kompleksowość udzielanych świadczeń".

W przedmiocie postępowania – Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny w celu podwyższenia jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń wprowadzono kryterium premiujące zapewnienie przez świadczeniodawcę całodobowej opieki lekarza dyżurującego w oddziale. Zaproponowano również w ramach kryterium kompleksowość dodanie dwóch warunków:

  1. oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży;

  2. oferent realizuje umowę w zakresie przedmiotu postępowania określonym w postępowaniu w sprawie zawarcia umów na świadczenia dzienne rehabilitacyjne dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz