Będą zmiany w rządowym programie dla niepełnosprawnych

29 Grudnia 2020, 13:14 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt noweli uchwały ws. programu rządowego pn. „Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020”. Przewiduje on m.in. wydłużenie programu na kolejny rok, ponieważ jego realizacja w tym roku była utrudniona ze względu na pandemię koronawirusa.

Jak przypomniano, program rządowy został opracowany na podstawie przepisów ustawy o Funduszu Solidarnościowym, z którego środków odbywa się finansowanie Programu. 

"Proponowany Program jest pierwszym działaniem zdrowotnym dedykowanym bezpośrednio grupie osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne do któregoś z tych dwóch stopni. Program odpowiada zgłaszanemu zapotrzebowaniu społecznemu na zwiększenie dostępności do usług z zakresu rehabilitacji leczniczej (w tej edycji Programu zdecydowano o skorzystaniu ze świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej"- czytamy.

Z kolei projektowana nowela "ma za zadanie umożliwić wykorzystanie większości środków przyznanych w 2020 r., także w 2021 r. przez wydłużenie obowiązywania i realizacji Programu także w 2021 r. Należy wskazać, że stan epidemii znacząco utrudnił i przesunął możliwość rozpoczęcia Programu, udzielenia świadczeń osobom niepełnosprawnym oraz wykorzystania przyznanych środków".

Jak podkreślono, z powyższego powodu niniejsza zmiana jest konieczna i zawiera następujące zmiany:

  1. budżet Programu na świadczenia ustalono na poziomie 24 mln zł na 2020 r. (zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia odnoście planowanego wydatkowania) i 50 mln zł na 2021 r.;
  2. pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący, pozwalający Narodowemu Funduszowi Zdrowia na sprawniejsze przeprowadzanie konkursów i tym samym sprawniejsze realizowanie świadczeń (w tym aneksowanie umów zawartych w 2020 r.)

Planowany termin przyjęcia uchwały to IV kwartał br., a więc jeszcze przed końcem roku.

Źródło: KPRM

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz