0 zł - tyle resort zdrowia odzyskał z tytułu kar nałożonych na firmę E&K za niedostarczone respiratory

29 Grudnia 2020, 15:39 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Kwota, którą wyegzekwował resort zdrowia z tytułu kar umownych nałożonych na firmę E&K w związku z niewywiązaniem się przez handlarza z umowy na dostawę 1241 respiratorów, wynosi 0 zł.

Przypomnijmy, że resort zdrowia w kwietniu zawarł umowę ze spółką E&K na zamówienie 1240 respiratorów za kwotę 44 mln euro. Resort zdrowia działając pod presją czasu, w nadzwyczajnym trybie wypłaciło firmie Andrzeja Izdebskiego 35 mln euro zaliczki.

Firma do tej pory dostarczyła 200 respiratorów o wartości 9 mln euro. Od pozostałej części umowy, w związku z niedotrzymaniem terminów dostaw, Ministerstwo Zdrowia odstąpiło, żądając jednocześnie zwrotu pozostałych wpłaconych środków wraz z odsetkami i karami umownymi.

W połowie sierpnia resort zdrowia zawarł z firmą porozumienie, które przewidywało zwrot pieniędzy do 31 października. Termin zwrotu upłynął, a pieniądze nie trafiły na rachunek wierzyciela.

Ministerstwo tym samym uzyskało korzystne dla siebie dwa nakazy zapłaty. Pierwsze orzeczenie zapadło 16 listopada. Sąd nakazał w nim spółce E&K zapłacenie w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zwrot 12 mln euro wraz z odsetkami liczonymi od 15 sierpnia. Zasądził też od E&K 7,2 tys. zł z tytułu kosztów sądowych i 50 tys. zł z tytułu brakującej opłaty od pozwu.

Ile do tej pory zwróciła firma E&K?

O kwotę z tytułu niezwróconych przedpłat oraz nałożonych kar umownych, którą resort zdrowia zdołał wyegzekwować od handlarza respiratorami zapytał senator Krzysztof Brejza. 

W odpowiedzi na pismo senatora wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że z tytułu nałożonych kar umownych na firmę E&K do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło: 0,00 euro. Z kolei z tytułu niezwróconych przedpłat na konto resortu wróciło 14 231 200 euro. W obu przypadkach, resort informuje o danych do dnia 9 grudnia 2020 r.

 

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz