NFZ przygotuje system kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji

31 Grudnia 2020, 10:44 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Narodowy Funduszem Zdrowia podpisał umowę z Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”.

Centrum Projektów Europejskich pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kwota przyznanego dofinansowania to 13 673 971,96 PLN, a całkowita wartość projektu: 14 096 965,96 PLN.

Projekt jest realizowany od 01 października 2020 r. do 30 września 2022 r. w partnerstwie ponadnarodowym z niemiecką uczelnią Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt oraz polskim Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.

"Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej jak również ambulatoryjnej" - informuje NFZ.

Nowe standardy

Według Funduszu, opracowane i wdrożone standardy pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta. Ocena efektywności zaplanowanego wsparcia pozwoli na całościową ocenę jakości i efektywności udzielanego wsparcia zarówno na poziomie konkretnej osoby, jak i szpitala, a także wszystkich uczestników procesu rehabilitacji.

Z kolei całościowe wdrożenie tego rozwiązania pozwoli ocenić efektywność wydatkowania środków publicznych oraz racjonalnie planować działania profilaktyczne oraz działania związane z opieką nad pacjentami.

"Wypracowane standardy oceny efektywności prowadzonych działań rehabilitacyjnych zostaną wdrożone do praktyki, co jest równoznaczne z obowiązkiem leżącym po stronie podmiotów leczniczych prowadzących rehabilitację finansowaną ze środków NFZ prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wypracowanymi standardami" - wskazuje NFZ.

Międzynarodowe doświadczenie

NFZ przekonuje, że doświadczenie i wiedza partnera ponadnarodowego są niezbędne w realizacji tego projektu ze względu na fakt, iż w Polsce systemowe wykorzystanie standardów ICF stanowi nowość, której nikt nie wdrażał i nie ma podmiotu, który posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. 

Źródło: NFZ

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz