Pracodawcy RP: Pandemia obnażyła słabości systemu ochrony zdrowia

31 Grudnia 2020, 11:42

- Pandemia obnażyła wszystkie słabości systemu ochrony zdrowia, przed którymi Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej ostrzegali lata temu: brak inwestycji w najnowsze technologie medyczne, systemowe niedocenianie pracowników państwowej służby zdrowia czy ignorowanie rzeczywistych kosztów ponoszonych przy leczeniu pacjentów. Te wieloletnie zaniechania zemściły się w tym roku - ocenia Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

A. Malinowski w podsumowaniu 2020 r., w którym wskazuje to jak pandemia wpłynęła na gospodarkę, dość dużą część poświęcił również kwestii systemu ochrony zdrowia.

- Polscy pacjenci i polscy świadczeniodawcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Epidemia koronawirusa to potężny sprawdzian dla nas wszystkich, dla naszego poczucia odpowiedzialności, przygotowania profesjonalistów medycznych, podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych, aptek i oczywiście instytucji publicznych - wskazuje Prezydent Pracodawców RP.

Koronawirus pogłębił problemy w ochronie zdrowia

- Pandemia wymusiła szereg działań w celu ograniczenia liczby zachorowań na COVID-19 i zgonów, a to niestety pogłębiło problemy w systemie opieki zdrowotnej, uwidaczniając jeszcze bardziej braki kadrowe, niedostateczne finansowanie, niewłaściwą organizację opieki, w szczególności lecznictwa szpitalnego, i wreszcie wzrost i nasilanie się chorób przewlekłych, co nie znalazło niestety odpowiedniej reakcji ze strony częściowo sparaliżowanego systemu ochrony zdrowia - uważa A. Malinowski.

Polityka zdrowotna do zmiany

Jednocześnie wskazuje, że pandemia wyzwoliła zmianę priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego stało się głównym celem. Przełożyło się to na przeniesienie w tym kierunku wysiłku organizacyjnego i finansowego świadczeniodawców zdrowotnych.

- Z tej perspektywy dobrze widać problemy i wyzwania systemu, które już za moment, spotęgowane wydarzeniami ostatnich miesięcy, powrócą na pierwszy plan, domagając się szybkiego rozwiązania i właściwego zaadresowania. Dobrze znany problem niedostatecznego finansowania polskiej ochrony zdrowia i niedoboru kadr medycznych może w nowych realiach okazać się na tyle ciężki, że bez zdecydowanych działań grozi nam załamanie całego systemu - ocenia A. Malinowski.

Znaczenie profilaktyki w górę

Jak zaznacza, z perspektywy systemu opieki zdrowotnej pandemia uwypukliła znaczenie profilaktyki. - Wprowadzone ograniczenia dowiodły, że wczesne inwestowanie w opiekę zdrowotną wspiera utrzymywanie społeczeństwa w zdrowiu. Dotyczy to zwłaszcza osób aktywnie uczestniczących w życiu zawodowym. Pandemia wyzwoliła także rozwój alternatywnych oraz specyficznych form funkcjonowania podmiotów ambulatoryjnych – i to zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej - mówi A.Malinowski. 

Koronawirus wymusił reorganizację podmiotów leczniczych

Zwraca też uwagę, na to, że podmioty lecznicze musiały zmienić warunki organizacji opieki z uwagi na konieczność zastosowania reżimu sanitarnego. Chodzi tu o nowe procedury dla pracowników i pacjentów, dodatkowe wyposażenie w środki ochrony osobistej czy porady medyczne w formie teleporady. 

Pandemia lekcją również dla systemu ochrony zdrowia

Według A. Malinowskiego, wiele zmian wprowadzonych w reakcji na pojawienie się pandemii powinno na stałe zmienić organizację ochrony zdrowia w Polsce. - Nie możemy zmarnować tej lekcji, która odbywa się w atmosferze zagrożenia życia i zdrowia każdego z nas. Wyzwaniem będzie zbudowanie takiego systemu ochrony zdrowia, w którym każda zainwestowana złotówka przełoży się na wartość zdrowotną w postaci poprawy jakości zdrowia naszego i naszych najbliższych - uważa.

Jak przekonuje A. Malinowski, doświadczenia płynące z kryzysu epidemicznego, a także rozwiązania wypracowane w czasie jego trwania powinny zostać wykorzystane do usprawnienia całego systemu ochrony zdrowia. - Szczególne znaczenie ma tu dynamiczny rozwój telemedycyny, która w trakcie pandemii okazała się jednym z najlepszych sposobów zwiększenia wydajności systemu ochrony zdrowia, zarządzania ryzykiem i ograniczania wpływu braków kadrowych na możliwość zapewnienia właściwej opieki pacjentom - dodaje.

 Źródło: Pracodawcy RP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz