Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych będzie elektroniczny

31 Grudnia 2020, 12:39 komputer informatyzacja

Prowadzenie rejestru zgłoszeń o niepożądanych odczynach poszczepiennych w formie elektronicznej - przewiduje nowela rozporządzenia MZ skierowana w czwartek do ogłoszenia. Obecnie zgłaszanie rozpoznania lub podejrzenia wystąpienia NOP i korekta zgłoszeń odbywa się w formie dokumentów papierowych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania

Jak wyjaśnia MZ, "wprowadzone zmiany umożliwią stosowanie nowego wzoru formularza zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego przystosowanego do elektronicznej wymiany informacji i korekty zgłoszeń za pomocą systemu teleinformatycznego". Przepisy projektowanego rozporządzenia nie zmieniają natomiast dotychczasowej praktyki działania nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia przez lekarza lub felczera rozpoznającego niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewającego wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego.

W projekcie przewiduje się również prowadzenie dotychczasowego rejestru zgłoszeń w formie elektronicznej. Zgłaszanie rozpoznania lub podejrzenia wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego i korekta zgłoszeń odbywa się obecnie w formie dokumentów papierowych.

W opinii MZ, regulacje projektowanego rozporządzenia przyczynią się do sprawnego przekazywania przez lekarza lub felczera informacji o zaistniałych lub podejrzewanych powikłaniach poszczepiennych do właściwych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej i działających w ramach funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego wskazanych krajowych podmiotów, zgodnie z przepisami art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

"Przedmiotowe regulacje umożliwią sprawne podejmowanie działań w ramach jednolitego schematu postępowania w przypadku wystąpienia, zgłaszania i rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych" - wskazuje resort zdrowia w ocenie skutków regulacji.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz