Co NIK skontroluje w 2021 r.?

04 Stycznia 2021, 9:20 NIK

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2 - zapowiada Izba. Kontrole mają dotyczyć m.in. funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. W dziedzinie ochrony zdrowia sprawdzone zostaną zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej oraz skuteczność sanepidu w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń.

Iza sprawdzić ma także skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych.
 
"Intencją NIK jest nie tylko przedstawienie stanu realizacji przez instytucje publiczne zadań związanych ze zwalczaniem skutków pandemii. Niezwykle ważne będzie także wskazanie możliwości wypracowania takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą zabezpieczyć państwo i społeczeństwo przed destrukcyjnymi następstwami sytuacji kryzysowych, zagrażających stabilności finansowej i gospodarczej oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu obywateli" - wskazuje NIK. 
 
 
Kontrole na pierwszej linii walki z COVID
 
Jak podkreśla NIK, "na pierwszej linii walki z chorobą znajdują się szpitale, dlatego kontrolerzy sprawdzą, czy zmiany w organizacji i finansowaniu szpitali w czasie pandemii zapewniły ich prawidłowe funkcjonowanie".W dziedzinie ochrony zdrowia sprawdzone zostaną też zakupy i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej oraz skuteczność Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń. 
Co jeszcze skontroluje NIK?
 
Ponadto kontrole dotyczyć będą też przystosowania szkół do nauczania zdalnego. Zbadane zostaną także działania rządu wraz z wojewodami oraz samorządy, w szczególności udzielanie ulg, zwolnień podatkowych i innych elementów wsparcia podatników oraz w jaki sposób wypłacano zwrot podatków.
 
NIK przyjrzy się też temu, jak została wdrożona tarcza antykryzysowa i czy było to narzędzie skuteczne. Skontroluje też banki i to czy podejmowały one zgodne z prawem i skuteczne działania w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 będą też jednym z obszarów zainteresowania NIK podczas corocznej kontroli wykonania budżetu państwa.
 
Ponadto NIK skontroluje też m.in. organizację pracy zdalnej w administracji publicznej, gotowość mobilizacyjną i bojową Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożeń zewnętrznych, a także planowanie zakupu, sam zakup, dystrybucja i ewidencja sprzętu informatycznego i oprogramowania w resorcie obrony, przygotowanie do zapobiegania zagrożeniom przez Policję, m.in.  wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz skuteczność mechanizmów zabezpieczających przed nadużywaniem tych środków. 
 
Izba zajmie się też audytem systemu dofinansowań oraz sposobu jego obsługi w ramach rządowego programu "Czyste powietrze", czyli programu dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych. NIK sprawdzi też realizację Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a także to, jak wykorzystywana jest energia wód termalnych do wytwarzania ciepła, jak wykorzystywana jest biomasa w produkcji energii oraz jak rozwija się morska energetyka wiatrowa.
 
Dwie kontrole będą poświęcone promocji Polski w świecie, m.in. działaniu organów państwowych i innych instytucji finansowanych ze środków publicznych, a także promocji polskiej żywności za granicą.
 
Jak w każdym roku, poza kontrolami planowymi, NIK przeprowadzi też szereg kontroli doraźnych.
 
Źródło: NIK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz