Wielkie zmiany w szpitalach od stycznia

04 Stycznia 2021, 11:29 szpital

W placówkach medycznych trwa wdrażanie nowego standardu rachunków kosztów. Niektórzy dyrektorzy mają co do jego wprowadzenia opory a inni liczą, że dzięki niemu Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji urealni wyceny procedur medycznych. 

Wraz z pierwszym stycznia na minister zdrowia nałożył na szpitale obowiązek prowadzenia rachunku kosztów.Weszło w życie rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.Wielu dyrektorów placówek medycznych apelowało do ministra zdrowia o przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia m.in. z uwagi na pandemię. 

Do ministra zdrowia interpelację o przesunięcie w czasie terminu wejścia przepisów złożył  także niedawno poseł Patryk Wicher. Napisał, że w ostatnim czasie zgłaszają się do niego jako do posła oraz członka Komisji Zdrowia, lokalni przedsiębiorcy z branży leczniczej, którzy są adresatami przedmiotowego rozporządzenia.

Dodatkowe obciążenie dla szpitali

„Jak doskonale wiadomo, zadania nałożone na podmioty lecznicze w tej regulacji prawnej wiążą się z ogromnym nakładem pracy, znacznymi środkami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi. Są obciążeniami, którym nie sposób podołać w tak krótkim i szczególnym czasie, jakim jest koniec bieżącego roku. Ponadto nie sposób nie zgodzić się z argumentami, które przedstawione zostały w wystąpieniu do Pana Ministra Zdrowia skierowanym w dniu 17 grudnia br. przez Pracodawców RP.” – apelował poseł Wicher. 

Jego zdaniem ze względu na potrzebę jak najlepszego wykorzystania przewidzianych przez przedmiotową regulację oczekiwań i możliwości oraz właściwe wykorzystanie bardzo osłabionego przez pandemię potencjału służby zdrowia, zasadne wydaje się przesunięcie terminu wejścia w życie tego aktu prawnego. Da to czas nie tylko na lepsze przygotowanie się do tych ważnych i użytecznych zadań, ale też nie spowoduje zaangażowania podmiotów leczniczych w inne niż najważniejsze zadania.

W wielu szpitalach początek stycznia 2021 to jednak tak naprawdę czas, w którym nowy standard rachunku kosztów jest wdrażany a nie gotowy. Z rozporządzenia, które zaczęło obowiązywać pierwszego stycznia, wynika m.in., że szpitale mają obowiązek wyodrębnić w swoich systemach ośrodki powstawania kosztów (OPK). Muszą rozdzielić w systemach ewidencyjno-księgowych działalności leczniczą od pozostałej działalności. OPK mają być podzielone m.in. na działalność podstawową, działalność pomocniczą i zarząd. 

Lepsze wyceny procedur

 Założenie jest takie aby dzięki nowemu standardowi rachunku kosztów Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostała dokładne dane do wyceny procedur medycznych. 

 -Jest to duża zmiana, ale z mojej perspektywy dobrze, że jest wdrażana bo można to odwlekać w nieskończoność. Obecnie wycena procedur medycznych jest zaniżona o 20-30 proc. dlatego szpitale się zadłużają. Liczę, że nowy standard rachunku kosztów pozwoli AOTMiT urealnić koszty- mówi Władysław Perachaluk, prezes Stowarzyszenia Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego. 

Podobnego zdania jest dr. Wojciech Głód, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach- Wdrożenie jednolitego standardu rachunku kosztów w szpitalach jest niezbędne, gdyż one prowadzą go teraz w bardzo niejednolity sposób. To pokazuje w jak różne rzeczywistości funkcjonowania placówek medycznych. A tymczasem nośniki tych kosztów muszą być urealnione- mówi dr Głód. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz