Ilu lekarzy rezydentów otrzymało dodatek covidowy?

04 Stycznia 2021, 16:48 kasa pieniądze

Tylko co piąty lekarz rezydent (19,42 proc.) otrzymał dodatek za pracę z pacjentami covidowymi - wynika z najnowszego badania Porozumienia Rezydentów.

Badanie ankietowe przeprowadzono wśród lekarzy należących do grupy Porozumienie Rezydentów w dniach 30.12.2020-03.01.2021 r. Badanie objęło 1308 ankietowanych lekarzy.

Dodatek za pracę z pacjentami chorymi na COVID-19 został przyznany medykom 01.11.2020 r., lecz do tej pory - jak wskazuje sondaż - otrzymało go zaledwie 19,42 proc. respondentów.

Najczęściej zgłaszano, że taki dodatek został wypłacony w związku z pracą na oddziale II/III stopnia zabezpieczenia (18,27 proc.). Poza tym dodatek był wypłacany za pracę w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w Izbie Przyjęć (0,76 proc.) i przy skierowaniu przez wojewodę (0,38 proc.).

Porozumienie Rezydentów zwraca uwagę, że zgłaszano też przypadki, w których przyznany dodatek był zaniżony względem wytycznych Ministerstwa Zdrowia (1,83 proc.).

Większość nadal bez dodatku

Większość (78,9 proc.) młodych medyków przyznała, że do tej pory dodatku nie otrzymała. Większość ankietowanych do tej pory nie otrzymała dodatku za pracę na oddziale II/III stopnia zabezpieczenia (74,46 proc.).

Nie wypłacano też dodatku za pracę w SOR/IP (4,43 proc.), czy przy skierowaniu przez wojewodę (0,08 proc.).

Jak podkreśla Porozumienie Rezydentów, dodatku nie otrzymało także bardzo wielu medyków pracujących w oddziałach I stopnia zabezpieczenia czy w POZ, również z pacjentami z dodatnim wynikiem testu na COVID-19 - tym lekarzom według Ministerstwa Zdrowia dodatek za pracę nie przysługuje.

Część (0,76 proc.) ankietowanych lekarzy uzyskała dodatek za pracę w SOR/IP, ale nie za pracę na oddziale II/III poziomu (0,76 proc.).

W badaniu 0,84 proc. respondentów nie wiedziało, czy wspomniany dodatek im się należy.

Źródło: Porozumienie Rezydentów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz