Izba lekarska o odpowiedzialności za niesprawdzone informacje ws. szczepień p/COVID-19.

05 Stycznia 2021, 11:42 Lekarze

Na medykach spoczywa obowiązek przekazywania informacji zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej na temat szczepień przeciwko COVID-19. W przypadkach postępowania niezgodnego z tymi zasadami będą kierowane wnioski do organów odpowiedzialności zawodowej – informuje Naczelna Rada Lekarska.

Rada opublikowała komunikat wspólny Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Przewodniczącego Komisji Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej dot. prezentowania przez lekarzy poglądów na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 (dotyczący wypowiedzi lekarzy na temat szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19).

W związku z dopuszczeniem do stosowania w wielu krajach, w tym w Polsce, pierwszej szczepionki ochronnej przeciwko COVID-19, co jest wydarzeniem szeroko komentowanym w świecie lekarskim, Prezes NRL i Przewodniczący KEL NRL przypominają, że NRL "dawno jednoznacznie oceniła, że według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż szczepienia ochronne".

Rada przypomina, że taka opinia znalazła się w stanowisku NRL z 20 kwietnia 2018 r. ws. stosowania szczepionek w praktyce medycznej i dotyczy również dzisiaj szczepionki przeciw COVID-19, "w której upatruje się szansy na ochronę życia i zdrowia milionów osób, skutecznego elementu profilaktyki zdrowotnej i dobrodziejstwa medycyny, które przyniesie korzyść pojedynczym ludziom i całym społeczeństwom, dotkniętym dzisiaj kryzysem gospodarczym i społecznym wskutek pandemii koronawirusa SARS-CoV-2".

(...) Szczepienia są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich osób, niezależnie od wieku. Szczepionki spełniają obecnie najwyższe standardy bezpieczeństwa, poddawane są rygorystycznym badaniom klinicznym i ryzyko związane z ich stosowaniem jest znikome - podkreśla samorząd lekarski.

Rola lekarzy

Jednocześnie NRL przypomina, że "zadaniem lekarzy jest przekazywanie pacjentom i społeczeństwu rzetelnej wiedzy naukowej na temat szczepionek i szczepień, natomiast przekazywanie nieopartych na aktualnej wiedzy medycznej informacji o szczepieniach jest niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz zasadami etyki lekarskiej".

"Nie ulega wątpliwości, że nowa szczepionka, jak każde nowe zjawisko w medycynie staje się przedmiotem wszechstronnej analizy naukowej i ścierania się różnych poglądów. Jednakże na lekarzach, w kontaktach z pacjentami, jak również adeptami medycyny oraz wszystkimi tymi, którzy poszukują rzetelnej, wiarygodnej informacji o szczepieniu, spoczywa obowiązek przekazywania informacji zgodnej z aktualną wiedzą medyczną i zasadami etyki zawodowej" - wskazuje NRL.

Jak zapowiada, w związku z tym, "w przypadkach postępowania niezgodnego z powyższymi zasadami, gdy mogłoby dojść do naruszenia zasad wykonywania zawodu przez lekarza, będą kierowane wnioski do organów odpowiedzialności zawodowej dotyczące wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej".

Pod komunikatem podpisał się Prezes NRL Andrzej Matyja oraz przewodniczący KEL NRL Andrzej Wrona.

Źródło: NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz