Jest nowy konsultant krajowy ds. ginekologii onkologicznej

05 Stycznia 2021, 16:19

Na stanowisku konsultanta krajowego ds. ginekologii onkologicznej od nowego rok nastąpiła zmiana. Funkcję tę obecnie pełni prof. dr. hab. Mariusz Bidziński. 

Prof. M. Bidziński zastąpił dotychczas pełniącego tę rolę prof. dr hab. Zbigniewa Kojsa.

Prof. M. Bidziński pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, gdzie jest kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej.

Prof. M.Bidziński (ur. 1957) w 1981 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Rozprawę doktorską pt. „Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” obronił w 1985 r. na II Wydziale Lekarskim uczelni macierzystej, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. w Centrum Onkologii w Warszawie broniąc pracy „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych z powodu raka trzonu macicy”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał w grudniu 2007 r.

Uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii (1987). W 1988 r. podjął pracę w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie był kierownikiem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych. Był też konsultantem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i kierownikiem Klinki Ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W 2014 r. został kierownikiem Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży w Szpitalu Inflancka w Warszawie.

W latach 1982-88 był pracownikiem dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Wykładał również na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także został profesorem zwyczajnym w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Był również prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w latach 2008-2012.

Źródło: MZ

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz