Więcej pieniędzy na zdrowie? Senacka komisja chce zmian w budżecie

05 Stycznia 2021, 18:00 senat

Senatorowie z Komisji Zdrowia po rozpatrzeniu ustawy budżetowej na rok 2021 opowiedzieli się we wtorek (5 stycznia) za wprowadzeniem do niej sześciu poprawek dotyczących obszaru zdrowia. Jakie przesunięcia proponują?

Jak informuje Centrum Informacyjne Senatu, zmiany, które zaproponowała przewodnicząca komisji senator Beata Małecka-Libera, polegają na przesunięciu środków z cz. 79 budżetu: obsługa długu Skarbu Państwa i przeznaczeniu: 1 mld 950 mln zł na leczenie schorzeń onkologicznych i kardiologicznych; 100 mln zł na dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego w celu walki z COVID-19, 100 mln zł na dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Komisja poparła także przesunięcie środków z zał. nr 1 w części 77: podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa i z cz. 79 budżetu: obsługa długu Skarbu Państwa i przeznaczenie ich, w łącznej kwocie 4 mld zł, na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Senatorowie postanowili też przesunąć środki w wysokości 200 mln zł z zał. nr 2 w części 83: rezerwy celowe i przeznaczyć je na leczenie psychiatryczne w związku z powikłaniami po COVID-19, a także przesunąć środki w wysokości 80 mln zł z cz. 13 budżetu: Instytut Pamięci Narodowej ‒ Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu i przeznaczyć je na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych.

Źródło: Senat

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz