Senacka komisja zdrowia o Narodowym Programie Zdrowia

05 Stycznia 2021, 18:07

Senacka Komisja Zdrowia zapoznała się we wtorek z informacją ministra zdrowia na temat oceny efektywności Narodowego Programu Zdrowia, zrealizowanego w latach 2016‒20, i jego celów strategicznych, a także z założeniami do Programu na lata 2021–2025.

Jak informował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, planowane w latach 2021–2025 cele operacyjne NPZ obejmują: profilaktykę nadwagi i otyłości, profilaktykę uzależnień promocję zdrowia psychicznego, zdrowe i aktywne starzenie się, zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne.

Według przewodniczącej komisji senator Beaty Małeckiej-Libery, Narodowy Program Zdrowia powinien określać najważniejsze zadania stojące przed państwem w kwestii stanu zdrowotnego społeczeństwa.

Przypomniała, że program został skonstruowany w taki sposób, by skupiać się na problemach do rozwiązania, a nie na zagadnieniach związanych z leczeniem konkretnych chorób, a także pokazywać zdrowotność z punktu widzenia populacji. Odnosząc się do przedstawionych założeń, senator Beata Małecka-Libera zwróciła uwagę na pominięcie kwestii związanych ze środowiskiem, mających ogromny wpływ na zdrowie Polaków.

Zgłosiła też pewne wątpliwości dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego. „Mamy garnek, do którego wrzucamy wszystko, co jest efektem wieloletnich zaniedbań w dziedzinie psychiatrii” – mówiła. Senator stwierdziła ponadto, że brakuje jej uczciwej weryfikacji realizacji NPZ w latach 2016–2020. Dlatego zwróciła się do wiceministra zdrowia o przedstawienie na piśmie podsumowania dotychczasowej realizacji programu i zawartych w nim celów operacyjnych, a także wydatkowania środków przeznaczonych na poszczególne programy.

Dłuższe konsultacje kolejnej edycji Programu

Apelowała też o przedłużenie konsultacji w sprawie założeń do NPZ na lata 2021–2025, uznając, że na ich przeprowadzenie wyznaczono zdecydowanie zbyt krótki okres, do 8 stycznia br.

Z tą propozycją zgodził się wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, wydłużając ten termin do 18 stycznia br.

Z kolei w opinii senator Ewy Mateckiej wśród założeń pominięto monitorowanie leczenia jamy ustnej, podczas gdy próchnica sieje spustoszenie u dzieci i młodzieży.

Zdrowie prokreacyjne

O uwzględnienie programu zdrowia prokreacyjnego apelował prof. Michał Radwan z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Jego zdaniem wobec złej sytuacji demograficznej i starzenia się społeczeństwa, ochrona zdrowia prokreacyjnego jest jednym z największych wyzwań i powinna znaleźć się w NPZ na lata 2021–2025.

Wiceminister Waldemar Kraska, pytany przez senator Beatę Małecką-Liberę o finansowanie programów in vitro przez samorządy, zapewnił, że nadal będzie to możliwe.

Źródło: senat.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz