Wkrótce także diagności laboratoryjni zaszczepią p/COVID?

07 Stycznia 2021, 16:47 Szczepienia

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że na podpis prezydenta czeka nowa ustawa, w myśl której diagności laboratoryjni będą uprawnieni do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Ponadto powstanie specjalny rejestr osób zaszczepionych.

 

Chodzi o ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe normy m. in. do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112) w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

W myśl tych przepisów, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 poprzedzone jest lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania.

"Do przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni. Uprawnienia w tym zakresie zyskują również fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, oraz higienistki szkolne przy zastrzeżeniu, że będą posiadać kwalifikacje, które zostaną określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia" - wskazuje KIDL.

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 są przeprowadzane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej, które są ważne 60 dni od wystawienia.

Wszystkie szczepienia mają być rejestrowane w centralnym elektronicznym systemie rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Dane mają być wprowadzane w ramach działalności punktu szczepień.

Rejestracja na wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.

Rejestracji na wykonanie szczepienia można dokonać za pośrednictwem IKP, usługodawcy wystawiającego skierowanie oraz punktu szczepień. Podczas rejestracji pacjent może przekazać numer telefonu lub adres mailowy, a wówczas informacja o terminie i miejscu szczepienia otrzyma w przesłanej mu wiadomości.

Ustawa 

 Źródło: KIDL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz