E-skierowanie już obowiązuje

08 Stycznia 2021, 12:02 komputer informatyzacja

Od dziś (piątek, 8 stycznia) obowiązują e-skierowania. Placówki medyczne mają obowiązek ustawowy wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Pacjent zaś otrzymuje czterocyfrowy kod e-skierowania i na tej podstawie może zarejestrować się na leczenie lub badania, zamiast dostarczać - jak do tej pory - papierowy dokument. 

–Rozwój cyfrowych usług w zdrowiu to ciągły proces. Elektroniczne skierowanie jest kolejną po e-recepcie cyfrową usługą, który składa się na rozwiązania systemowe, tworząc spójny system e-zdrowia w Polsce. Najpierw wprowadzono powszechnie e-zwolnienia, rok temu zaczęła obowiązywać e-recepta, teraz kolej na e-skierowanie. Pandemia sprawiła, że pacjenci i lekarze są znacznie bardziej zainteresowani usługami dostępnymi online, gdyż znają i rozumieją płynące z tego korzyści – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

E-skierowanie, wystawia się analogicznie jak e-receptę: lekarz wprowadza wymagane dane pacjenta do systemu gabinetowego podłączonego do platformy e-zdrowie (P1) lub za pomocą bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl i podpisuje cyfrowo. Pacjent otrzymuje albo SMS z 4-cyfrowym kodem albo e-mail lub – na życzenie – wydruk informacyjny cyfrowego dokumentu.

Ile e-skierowań już wystawiono?

Jak informuje Centrum e-Zdrowia, blisko 70 proc. podmiotów leczniczych wprowadziło e-skierowania jeszcze w 2020 roku.

Tylko w grudniu lekarze wystawili ponad 1,1 mln e-skierowań na konsultacje i badania, a średnio dziennie wystawia się niemal 55 tys. tych elektronicznych dokumentów. Choć cały proces wdrożenia odbywa się w trudnych warunkach epidemii, zarejestrowanych jest już ponad 5 milionów e-skierowań.

Najczęściej e-skierowanie było wystawiane do poradni okulistycznej (ponad 463 tys.), chirurgii urazowo-ortopedycznej (ponad 456 tys.) i chirurgii ogólnej (ponad 403 tys.).

Najliczniejszą grupą, która skorzystała w 2020 roku z tego rozwiązania, były osoby 61+ (prawie co czwarte e-skierowanie).

Liczba placówek zainteresowanych wcześniejszym wdrożeniem e-skierowania zaczęła szybko rosnąć w drugiej połowie zeszłego roku, a wraz z tym liczba wystawianych elektronicznych dokumentów. W drugiej połowie 2020 roku wystawiono prawie 28 razy więcej e-skierowań niż w pierwszej połowie roku. W sumie w grudniu lekarze wystawili pacjentom 1 138 658 tych elektronicznych dokumentów. Na koniec 2020 roku e-skierowania wystawiało średnio niemal 70 proc. podmiotów, a realizowało ok. 45 proc.. Najlepsze województwa osiągnęły prawie 80 proc. gotowych podmiotów.

– E-skierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na kolejną specjalistyczną już wizytę lub badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację, co istotnie ogranicza transmisję wirusa. Jednak możliwość wystawienia e-skierowania bez osobistej wizyty u lekarza jest korzystna nie tylko w czasie pandemii, ponieważ zwiększa dostępność do świadczeń dla osób m.in. z terenów wiejskich. Ponadto, system e-zdrowie (P1) automatycznie zarządza procesem rejestrowania wizyt, co eliminuje możliwość zapisywania się do kilku placówek lub lekarzy równocześnie. W efekcie czas oczekiwania na konsultację lub badanie będzie krótszy – tłumaczy A. Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Pacjenci zadowoleni

Ponadto, jak wynika z przeprowadzonego w listopadzie 2020 roku badania ARC Rynek i Opinia, ponad połowa (58 proc.) respondentów słyszała już o e-skierowaniu, a 60 proc. pacjentów, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub badanie, oceniło pozytywnie to rozwiązanie. 

– Usługa powstała z myślą o wygodzie pacjentów i lekarzy, zwiększeniu dostępności do świadczeń, efektywniejszym zarządzaniu usługami w zdrowiu. Badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w listopadzie, czyli zanim e-skierowanie stało się obowiązujące, potwierdza, że polscy pacjenci oczekują rozwiązań cyfrowych w zdrowiu i przyjmują je z zadowoleniem. Według badań pacjenci, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub dalszą diagnostykę, wskazują w szczególności na trzy zalety cyfrowego dokumentu: wygodę (41 proc.), oszczędność czasu (11 proc.), a także możliwość otrzymania takiego skierowania bez bezpośredniego kontaktu z lekarzem (15 proc.) – podkreśla A. Kister.

Świadczenia, na które wystawiane jest e-skierowanie

E-skierowanie jest wystawiane obligatoryjnie na następujące świadczenia realizowane w ramach NFZ:

- ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii

- leczenie szpitalne

- badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ

- rezonans magnetyczny

- badanie endoskopowe przewodu pokarmowego

- badanie echokardiograficzne płodu.

Sytuacje, w których e-skierowanie nie jest wystawiane

E-skierowanie nie jest wystawiane na leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację, a także do szpitala psychiatrycznego. 

W tych przypadkach skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tzn. w postaci papierowej.

Ponadto skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer): nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej, wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości, a ponadto osoba wystawiająca jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal pacjent nie potrzebuje skierowania w żadnej formie do: psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa oraz dentysty.

Rejestracja e-skierowania

Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli pacjent zapisuje się osobiście, pokazuje w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem i podaje PESEL.

Skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19

E-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 nie posiada kodu jak inne e-skierowania. Będzie widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta osoby, której je wystawiono, ale procedura rejestracji na szczepienie jest odmienna niż w przypadku innych e-skierowań.

Proces umówienia na szczepienie będzie oparty o centralny system e-rejestracji, integrujący indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów szczepień. W celu umówienia wizyty pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej Infolinii NFZ: 989, umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta lub umówić się za pośrednictwem lekarza, który wystawił e-skierowanie lub placówki, w której ten lekarz świadczy usługi.

Źródło: Centrum e-Zdrowia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz