Czy szpitale zawyżają koszty porodów rodzinnych?

14 Października 2015, 13:24

Rzecznik praw pacjenta sprawdza, czy  placówki medyczne nie pobierają zbyt dużych opłat za porody z udziałem osoby towarzyszącej.

Zgodnie z przepisami pacjentka w czasie ciąży, porodu i połogu ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – opieki, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych – sprawowanej m.in. przez męża, partnera, członków rodziny albo inną bliską osobę. Za prawo do takiej opieki szpitale mogą pobierać od pacjentek opłaty rekompensujące poniesione w związku z tym koszty. Jej wysokość ustala kierownik podmiotu leczniczego, przy czym musi ona uwzględniać tylko rzeczywiste poniesione koszty.

Rzecznik praw pacjenta zdecydował się zbadać, czy prawo pacjentek do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej jest właściwie realizowane i na początku tego roku wystąpił do podmiotów tworzących szpitale, w których są oddziały położnicze – marszałków województw, Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej, rektorów publicznych uczelni medycznych, prezydentów miast – o informację, jak w placówkach rozwiązana jest kwestia opłat w przypadku tzw. porodów rodzinnych. Po analizie odpowiedzi rzecznik wystąpił do dyrektorów szpitali z prośbą o wyjaśnienia dotyczące m.in. części składowych takiej opłaty, sposobu wyliczenia kosztów jednostkowych za realizację prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, a także możliwości umorzenia opłaty ze względu na sytuację majątkową.

Jak informuje Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, jeszcze nie wszystkie szpitale przekazały informacje, jednak już teraz wiadomo, że część z nich zmieniła wysokość pobieranych opłat za dodatkową opiekę lub całkowicie z nich zrezygnowała.

Marta Olejnik

źródło: bpp.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

AT Środa, 14 Października 2015, 14:54
To nie pacjentka jest "w czasie ciąży, porodu i połogu", ale MATKA.