Zdrowie psychiczne studentów jest mocno nadwyrężone

11 Stycznia 2021, 11:38 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Młodzi ludzie w Polsce coraz częściej doświadczają kryzysów psychicznych. Zwłaszcza studenci borykają się z niską samooceną, stresem, myślami samobójczymi, zaburzeniami lękowymi, depresją, nerwicami, problemami adaptacyjnymi czy zaburzeniami osobowości.

Takie wnioski płyną z raportu „Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach”- przygotowanego przez Rzecznika Praw Pacjenta (RPP).

Raport powstał w oparciu o analizę ankiet, przesłanych do Rzecznika przez wyższe uczelnie. Został przygotowany na podstawie informacji zebranych z kilkudziesięciu uczelni z całej Polski.

Z nadesłanych przez uczelnie ankiet wynika, że bardzo częstymi wśród studentów problemami są m.in. zaburzenia w odżywianiu, nadwaga, otyłość i związane z tym kompleksy.

Osoby ze środowiska akademickiego borykają się również z uzależnieniami.

Dodatkowo pojawia się przemęczenie, brak koncentracji, brak perspektyw i możliwości rozwoju. W życiu każdego studenta przychodzi czas zderzenia się z rzeczywistością dorosłych. 

Zbyt wysokie tempo życia

Nie bez znaczenia na stan psychiczny młodych ludzi ma też wpływ wysokie tempo życia i stres. One sprawiają, że młodsze pokolenie coraz  częściej doświadcza kryzysów psychicznych.

Ponadto innymi problemami wskazanymi przez uczelnie są niska samoocena, stres, myśli samobójcze, zaburzenia lękowe, depresyjne, nerwice, problemy adaptacyjne, zaburzenia osobowości.

Pojawiają się kryzysy w relacjach koleżeńskich, uczuciowych czy rodzinnych, samotność, problemy z komunikacją z rówieśnikami, problemy rodzinne, przeżywanie problemów innych osób, brak empatii oraz dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami. 

Problemem wywołującym kryzys mogą być trudności w poszukiwaniu pierwszej pracy, mobbing lub stalking, a w przypadku pracowników uczelni - także wypalenie zawodowe. 

Rzecznik Praw Pacjenta przekazał raport Ministrowi Edukacji i Nauki wraz z prośbą o informację, o działaniach planowanych w obszarze szkolnictwa wyższego ukierunkowanych na zapewnienie i rozwinięcie wsparcia dla studentów i pracowników uczelni w kryzysie psychicznym.

Całość raportu dostępna tutaj:

https://www.gov.pl/web/rpp/zdrowie-psychiczne-na-polskich-uczelniach---raport-rzecznika-praw-pacjenta

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz