B.Arłukowicz: trzeba zmian prawa, by wzmocnić pozycję pacjentów

12 Stycznia 2021, 14:36 europa komisja europejska parlament

O potrzebie wzmocnienia pozycji pacjentów onkologicznych i ich opiekunów debatowano w ramach Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim. Jak podkreśla przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz, potrzebne są m.in. zmiany w przepisach, aby pacjenci onkologiczni nie byli stygmatyzowani np. w zakresie ubezpieczeń i kredytów.

„Walka z rakiem - wzmocnienie pozycji pacjentów i ich opiekunów” - pod takim hasłem odbyło się w poniedziałek wysłuchanie publiczne w ramach Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem w Parlamencie Europejskim. 

Przewodniczący komisji Bartosz Arłukowicz powiedział w rozmowie z redakcją Polityki Zdrowotnej, że komisja dyskutowała o "upodmiotowieniu pacjenta w całym systemie diagnostyki, leczenia raka, wychodzenia  z choroby i życia po chorobie".

- To temat w Polsce rzadko poruszany, a niezwykle ważny, aby ludzie po zakończonym leczeniu raka nie byli stygmatyzowani do końca życia. Wnioski są takie, że należy wprowadzić takie przepisy, żeby systemy ubezpieczeniowe, w tym kredytowe nie dyskryminowały tych ludzi tylko dlatego, że udało im się wygrać z chorobą nowotworową - stwierdził B. Arłukowicz.

Drugim bardzo ważnym tematem omówionym podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji -jak relacjonuje jej przewodniczący - była rola opiekunów osób z chorobą nowotworową.

- Opiekunowie pacjentów onkologicznych są niedostrzegani w systemach narodowych, a życie tych ludzi także bardzo się zmienia. Należy wprowadzić rozwiązania ułatwiające budowę systemu opiekunów rodzinnych czy bliskich opiekunów funkcjonujących poza systemami ochrony zdrowia, a którzy odciążają te systemy we wszystkich państwach w bardzo znaczącym stopniu - wskazuje B. Arłukowicz.

Jak podkreślił, to posiedzenie komisji służyło więc temu, aby omówić możliwości poprawy sytuacji pacjenta onkologicznego w zakresie profilaktyki, diagnozy i leczenia raka, upodmiotowienia pacjenta w dobie coraz bardziej profesjonalizujących się procedur medycznych i traktowania pacjenta kompleksowo.

Jednocześnie B. Arłukowicz poinformował, że w najbliższym czasie zaplanowane zostało już specjalne posiedzenie komisji  poświęcone temu, jak COVID wpłynął na opóźnienia w onkologii w dostępie do diagnostyki, badań profilaktycznych, mammografii, ale także opóźnień w leczeniu; radioterapii, chemioterapii, zabiegach i operacjach.

- Cały czas rozmawiamy z ekspertami z całej Europy i wszyscy w każdym wystąpieniu podnoszą temat pogarszającej się opieki onkologicznej w związku z COVID-em - podkreślił.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz