NFZ zmienia finansowanie za dializy pacjentów z koronawirusem

13 Stycznia 2021, 11:30 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady płacenia za dializy pacjentów zakażonych koronawirusem. Do tej pory płacił za nie ryczałtem, a w myśl nowego zarządzenia będzie płacił za trzy rodzaje produktów rozliczeniowych.

Chodzi o zarządzenie nr 10/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie ws. zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Powodem zmiany jest analiza AOTMiT dot. kosztów transportu pacjentów zakażonych koronawirusem realizowanego podczas hemodializoterapii udzielanych ambulatoryjnie.

"W niniejszym zarządzeniu zmieniającym zarządzenie (...)z 25 listopada 2020 r. ws. zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.), w związku z publikacją (przez Wydział Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) Opracowania nr WT.541.15.2020 „Analiza kosztów i wycena transportu pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 realizowanego podczas świadczeń hemodializoterapii udzielanych ambulatoryjnie” z dnia 30 grudnia 2020 r., wprowadzono w niniejszym zarządzeniu modyfikacje, polegające między innymi na  dodaniu w załączniku nr 1 do zarządzenia produktów rozliczeniowych, umożliwiających rozliczanie świadczeń hemodializoterapii pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2" - uzasadnia NFZ.

Są to produkty:

- Świadczenia dializoterapii - wykonywane w trybie ambulatoryjnym (o  wartości 606,23 zł),

- Świadczenia dializoterapii – wykonywane w  trybie ambulatoryjnym z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru (o wartości 650,50 zł) 

- Świadczenia dializoterapii w trakcie hospitalizacji związanej z leczeniem COVID-19 (o wartości 359,64).

 

Jednocześnie z załącznika nr 1 do zarządzenia wykreślono produkt 99.01.0007 Opłata ryczałtowa za  udzielanie świadczeń dializoterapii.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz