Będzie więcej pytań z onkologii na Lekarskim Egzaminie Końcowym

15 Stycznia 2021, 11:08 matura egzamin

Podczas Lekarskiego Egzaminu Końcowego będzie więcej pytań z onkologii. Taką zmianę przewidziano w projekcie rozporządzenia MZ skierowanym w piątek do konstultacji. Co jeszcze się zmieni?

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Jak wyjaśnia MZ, w projekcie rozporządzenia zostały uchylone przepisy dotyczące warunków unieważnienia Lekarskiego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „LEK”, i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, zwanego dalej „LDEK”, z uwagi na to, że przedmiotowy zakres został przeniesiony do treści ustawy

Doprecyzowano także, że osoba składająca zgłoszenie do LEK albo LDEK w języku polskim po raz drugi może zostać zwolniona z opłaty egzaminacyjnej w przypadku braku zaliczenia tego egzaminu w pierwszym podejściu albo nieprzystąpienia do niego.

W przypadku ujawnienia przez zdającego błędu na świadectwie następuje wymiana świadectwa, a nie jak dotychczas jego korekta.

 

Więcej pytań z onkologii

Ponadto resort zdrowia proponuje zwiększenie "z 20 do 30 liczby pytań onkologicznych dotychczas opracowywanych w ramach pytań z chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz medycyny rodzinnej z dziedziny onkologii, które mają być zawarte każdorazowo w testach LEK oraz zwiększenia z 20 do 25 liczby pytań onkologicznych w testach LDEK, co wpisuje się w założenia Narodowej Strategii Onkologicznej".

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz