Kto przechorował COVID-19? Rusza ogólnopolskie badanie

15 Stycznia 2021, 16:18 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Jaki jest rzeczywisty odsetek populacji w Polsce, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i posiada odporność przeciwko tej chorobie? Na te pytania ma przynieść odpowiedź projekt „Ogólnopolskie Badanie Sero-epidemiologiczne COVID-19: OBSER-CO”. Projekt, który właśnie rusza zrealizuje Agencja Badań Medycznych we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH na zlecenie Ministra Zdrowia.  

Dotychczasowe badania pokazują, że COVID-19 w około 20-30 proc. przypadków przebiega bezobjawowo, co sprawia, że ocena sytuacji epidemiologicznej występowania zachorowań/zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce tylko na podstawie zarejestrowanych przypadków jest ograniczona i nie odzwierciedla w pełni rzeczywistego stanu rozpowszechnienia wirusa w populacji - podkreśla ABM.

Projekt pod kierownictwem dr hab. Grzegorza Juszczyka pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jaki jest rzeczywisty odsetek populacji w Polsce, który już przebył infekcję SARS-CoV-2 i posiada odporność przeciwko tej chorobie.

Testy z krwi na przeciwciała

W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie badań seroepidemiologicznych, polegających na wykonaniu w badanej grupie testu z krwi w kierunku przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2.

Dzięki porównaniu odsetka osób, u których wykrywa się przeciwciała ze wskaźnikiem liczby zarejestrowanych przypadków zakażeń w odniesieniu do populacji (zapadalność skumulowana) będzie możliwe określenie liczby nierozpoznanych zakażeń. W większości krajów/regionów, w których wykonano takie badania, szacowny odsetek nierozpoznanych zakażeń waha się nawet od 95 proc. do prawie 99 proc.

Prognozowanie przebiegu epidemii

Oszacowanie prawdziwego odsetka zakażeń SARS-CoV-2 w populacji pozwali epidemiologom lepiej modelować przebieg epidemii. Duży odsetek uodpornionych spowalnia szerzenie się wirusa, a zatem umożliwia większą kontrolę nad epidemią, a co za tym idzie podejmowanie ważnych postanowień organizacyjnych i luzowanie restrykcji. Bez tej informacji decyzje o ewentualnych obostrzeniach muszą być podejmowane w oparciu o bardziej pesymistyczne prognozy.

Badanie OBSER-CO będzie realizowanie w trzech turach. W dwóch pierwszych turach (marzec i lipiec 2021) przebadanych zostanie po 11 850 osób z wszystkich województw i grup wieku, w trzeciej (grudzień 2021 / styczeń 2022) - 6 300 osób powyżej 60 r.ż.

Oprócz testu, ankieta

W ankiecie towarzyszącej badaniu krwi zbierane będą dane dotyczące m.in. informacji o poprzednim zachorowaniu lub kontakcie z osobą zakażoną, sposobu świadczenia pracy, stosowania się do zaleceń, czy udziału w imprezach i wydarzeniach publicznych. 

Badanie oceni również stan zaszczepienia w różnych grupach, między innymi w odniesieniu do grup zawodowych i innych czynników, uzupełniając tym samym rutynową sprawozdawczość dotyczącą szczepień.

Dane uzyskane w projekcie NIZP-PZH mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat utrzymywania się odporności po naturalnym zakażeniu SARS-CoV-2, najczęściej występujących narażeń na zakażenie oraz na temat wytwarzania i utrzymywania się przeciwciał po szczepieniu. Uzyskane wyniki w rozkładzie terytorialnym oraz wg grup wieku i zawodu mogą również dostarczyć dodatkowych informacji służących modyfikacji rozpoznanych wcześniej priorytetowych grup populacji kwalifikowanych do szczepienia. 

Źródło: ABM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz