Parlamentarny tydzień w pigułce

18 Stycznia 2021, 10:59 kalendarz

WTOREK

SEJM

12:30 Komisja Finansów Publicznych. W planach posiedzenia:

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
  • Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  • Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021. 

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Chorób Neurologicznych. W planach posiedzenia:

  • Choroba Parkinsona: 1) Ujednolicenie i racjonalizacja sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu (DBS) i zintegrowanie ośrodków kwalifikujących do DBS i terapii infuzyjnych 2) Powrót do idei programu pilotażowego ośrodków zintegrowanej opieki nad chorymi 3) Problem rehabilitacji chorych , w tym m.in. dostępu do rehabilitacji, opracowania programu, szkolenia kadry

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Autyzmu. W planach posiedzenia:

  • Wybór prezydium Zespołu

SENAT

13:30 Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  •  Funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie – stan obecny, zagrożenia i perspektywy.

ŚRODA

SEJM

11:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r. – przedstawia Przewodniczący Komisji. Uzupełnienie składu Podkomisji stałej do spraw zdrowia publicznego.

16:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  • Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (druk nr 525) – przedstawia Rzecznik Praw Pacjenta.

PIĄTEK

SEJM

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany. W planach posiedzenia:

  • Posiedzenie robocze podzespołu ds. marihuany medycznej - konsultacja założeń do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie marihuany medycznej.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz