Można spać i korzystać z social mediów podczas pracy w szpitalu

18 Stycznia 2021, 15:43 lekarze

Lekarz ma prawo publikować na social mediach jeśli to jest związane z wykonywaną przez niego pracą i nie naraża zdrowia pacjentów. Tak samo medyk ma prawo do drzemki podczas dyżuru jeśli służy ona jego regeneracji i nie zagraża bezpieczeństwu chorych. 

W ostatnim czasie do okręgowej izby lekarskiej w Warszawie wpłynęła skarga pacjenta na pewną znaną na Instagramie lekarkę na to, że zajmuje się social mediami w czasie dyżuru. Skarżącemu chodziło o to, że kobieta nagrywa Insta Story w czasie pracy w szpitalu a nie zajmuje się pacjentami. -Owszem, otrzymaliśmy taką skargę. Ale rzecznik odpowiedzialności zawodowej nie podjął jeszcze decyzji co dalej z nią robi- mówi Łukasz Jankowski, prezes okręgowej izby lekarskiej w Warszawie. 

Edukacja pacjentów na social mediach

Tymczasem zainteresowana tłumaczyła na Instagramie, po tym jak dowiedziała się, że złożono na nią skargę, że podczas dyżuru publikuje social mediach filmy o zdrowiu, edukuje oglądające ją kobiety o ginekologii i jest wręcz do tego zachęcana przez swoich przełożonych. 

W Kodeksie Pracy jest wskazane, że pracodawca ma prawo do wprowadzenia jednej przerwy niewliczanej do czasu pracy. Przepisu określają czas przerwy na maksymalnie 60 minut. Przerwę tę można podzielić sobie na kilka krótszych

-Dlatego trzeba brać pod uwagę, że pracownik nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków zawodowych osiem godzin bez przerwy. Tym bardziej lekarz, o ile nie zaniedbuje pracy, nie cierpią na tym pacjenci ma prawo wrzucić coś w przerwie na social media, obejrzeć je a tym bardziej edukować pacjentów. Wątpliwe by było czy może w trakcie pracy udzielać komuś wywiadu, który byłby promocją jego osoby - podkreśla Radosław Tymiński, radca prawny zajmujący się obroną praw lekarzy.Wskazuje, że lekarz ma prawo także do drzemki w czasie dyżuru medycznego, gdyż jest mu to potrzebne do regeneracji sił

Wskazuje, że lekarz ma prawo także do drzemki w czasie dyżuru medycznego, gdyż jest mu to potrzebne do regeneracji sił.Co ciekawe, w kwestii drzemek przed sądem rejonowym w Nowym Targu rozpoczął się w ubiegłym tygodniu proces w sprawie pielęgniarek ze szpitala powiatowego w Zakopanem. Nie zgadzają się one z karą upomnienia nałożoną przez dyrektorkę szpitala, według której pielęgniarki spały na nocnym dyżurze. W placówce miała  bowiem miejsce nocna kontrola, podczas której okazało się, że trzy panie pielęgniarki nie wykorzystywały przysługującej im 15-minutowej przerwy zgodnie z regulaminem szpitala na spożycie posiłku, ale spały w pokoju magazynowym i socjalnym. W ocenie dyrekcji szpitala, nie miały do tego prawa. 

Prawo do drzemki gdy nie zagraża pacjentom

To czy ktoś ma prawo do drzemki zależy też od tego czy wykonuje pracę zmianową czy pełni dyżur medyczny. W przypadku tej pierwszej będzie miał prawo raczej do przerw w pracy. Niemniej jednak, prawnicy opowiadają się po stronie pielęgniarek

-Pielęgniarki zgodnie z przepisami, mogą tak jak lekarze, pełnić dyżury. Dyżur medyczny bowiem nie zawsze musi oznaczać pracy przez cały jego czas, a może składać się także z wypoczynku i biernego okresu wyczekiwania na świadczenie pracy. Nie może być oczywiście mowy o spaniu podczas niego, jeśli to naraziłoby pacjentów na zagrożenie ich życia lub zdrowia. Ale to ocen zapewne sąd indywidualnie w realiach wspomnianej sprawy - wskazuje Sylwia Podgórska-Mackiewicz, prawniczka zajmująca się prawami medyków.

Praca podczas dyżuru rządzi się swoją specyfiką

Powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2000 r., który stwierdził, że na dyżur medyczny składa się "szczególne połączenie normalnego wykonywania pracy, gotowości do wykonywania pracy oraz wypoczynku (w tym snu)". Jego aktualność potwierdziła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 r. I PZP 2/14. -Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 sierpnia 2001 r. (I PKN 730/00) - mowa tu o lekarzu - ale moim zdaniem można odnieść ogólnie do istoty dyżuru medycznego- dodaje Sylwia Podgórska-Mackiewicz
Oto treść uzasadnienia ostatniego wyroku

"Nie można wykluczyć, że w niektórych wypadkach dyżur lekarski będzie polegał w całości na świadczeniu pracy, w innych zaś – praca podczas dyżuru będzie rzadkością. Zależy to od takich okoliczności, jak specjalność lekarza, charakter placówki leczniczej, miejsce jej położenia, pory roku, a także od stanu chorych i ich liczby. Na ocenę dyżuru ma więc niewątpliwie wpływ stan faktyczny istniejący w konkretnej sprawie, a więc wynik ustalenia, ile czasu wynosiła rzeczywista praca lekarza podczas dyżuru, a ile stan biernego oczekiwania, w czasie którego lekarz mógł odpoczywać, zająć się 
lekturą, a nawet spać."

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz