Rada Przejrzystości - co zaopiniuje na kolejnym posiedzeniu?

19 Stycznia 2021, 14:10 AOTMiT

Najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na 25 stycznia br. Co znalazło się w porządku obrad?

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Zejula (niraparibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”,
  • Cuprior (trientyna) w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Wilsona (ICD-10: E83.01)”,
  • Kymriah (tisagenlecleucelum) w ramach programu lekowego „„Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10 C91.0)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)” polegających na możliwości włączenia terapii skojarzonej (bosentan+sildenafil) od początku terapii u pacjentów w II lub III klasie czynnościowej.

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność oraz zakres wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”.

Przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego produktów leczniczych:

  • Sulfadiazin-Heyl (sulfadiazinum) we wskazaniach: toksoplazmoza wrodzona; toksoplazmoza oczna; toksoplazmoza ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu zakażenia HIV,
  • Adderall XR (amphetaminum / dextroamphetaminum) we wskazaniu: zespół ADHD.

Przygotowanie opinii ws. zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie Profilaktyki cukrzycy typu 2 wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyki cukrzycy typu 2”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz