Budżet na 2021 r. Sejmowa komisja przeciw poprawkom Senatu

19 Stycznia 2021, 17:28 pieniądze

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała uchwałę Senatu RP ws. nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 r.

 

Większość sejmowej Komisji Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowało zmiany budżetowe przewidujące m.in. ograniczenia wydatki Kancelarii Prezydenta czy Kancelarii Premiera na rzecz m.in. wzrostu wydatków Senatu czy organów podległych Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 

Ponadto, posłowie odrzucili zdecydowaną większość poprawek senatorów przewidujących przesunięcie środków publicznych na wybrane cele zdrowotne. Tym samym posłowie nie rekomendują zwiększenia nakładów względem projektu ustawy budżetowej m.in. na; leczenie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego, doposażenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dodatki dla medyków czy psychiatrię dziecięcą.

Tym samym, Komisja przedstawi podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Sejmu swoje rekomendacje dla poszczególnych poprawek z obszaru zdrowia, tj: 

Poprawka 8 - negatywna rekomendacja

a)  w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 1.950.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 1.950.000 tys. zł,

c)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego, z kwotą dotacji i subwencji 1.950.000 tys. zł;

Poprawka 9 - negatywna rekomendacja

1)      

a)  w art. 1 zwiększa się podatkowe i niepodatkowe dochody oraz wydatki budżetu państwa o 4.000.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 77 Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 4.000.000 tys. zł,

c)  w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Finansowanie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatków do wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia zdrowotne osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z kwotą dotacji i subwencji 4.000.000 tys. zł;

Poprawka 12 -negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2:

a)  w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 100.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego wszystkich szczebli na zakup sprzętu i wyposażenia w walce z COVID-19, z kwotą wydatków majątkowych 100.000 tys. zł;

Poprawka 13 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2:

a)  w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75701 – Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 100.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. ... – Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej wszystkich szczebli w walce z COVID-19, z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 100.000 tys. zł;

Poprawka 14 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 44 – Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym środki na odbudowę dochodów budżetu państwa i zadania związane z poprawą finansów publicznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 100.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), z kwotą wydatków bieżących jednostek budżetowych 100.000 tys. zł;

Poprawka 18  - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a)  w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w poz. 56 – Rezerwa na zmiany systemowe i niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 200.000 tys. zł,

b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się:

–   poz. … – Środki na lecznictwo związane z powikłaniami po COVID-19, z kwotą dotacji i subwencji 120.000 tys. zł,

–   poz. … – Środki na psychiatrię dziecięcą, z kwotą dotacji i subwencji 80.000 tys. zł;

 

Poprawka 30 - negatywna rekomendacja

w załączniku nr 2:

a)  w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 997 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32, z kwotą wydatków majątkowych 997 tys. zł;

 

Poprawka 31 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2:

a)  w części 79 Obsługa długu Skarbu Państwa w rozdziale 75703 – Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym, zmniejsza się wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa o 6.500 tys. zł,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Zmniejszenie emisji CO2 przez poprawę efektywności energetycznej w zabytkowym budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8, z kwotą dotacji i subwencji 6.500 tys. zł;

 

Poprawka 32 - negatywna rekomendacja

1)      

a)  w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 1.800 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

–   w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 ­– Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.800 tys. zł,

–   w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32, z kwotą wydatków majątkowych 1.800 tys. zł;

Poprawka 39 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem  tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 15.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Budowa skrzydła na potrzeby szpitalnego klinicznego oddziału ratunkowego wraz z oddziałem ortopedycznym przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie, z kwotą dotacji i subwencji 15.000 tys. zł;

Poprawka 45 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 49 – Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne, a także środki na wsparcie potencjału realizacji zadań publicznych, zmniejsza się dotacje i subwencje o 7.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Środki na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy wrocławskim hospicjum dla dzieci, z kwotą dotacji i subwencji 7.000 tys. zł;

Podczas głosowania nad tą poprawką posłanka KO, Zofia Czernow zapelowała do posłów, by "niezależnie od partii politycznych i poglądów (...)wesprzeć dzieci, którym służba zdrowia nie jest w stanie pomóc."

- To kwestia czasu i życia. Wrocławskie hospicjum buduje dom opieki wyręczającej, by dzieci mogły spokojnie przejść na drugą stronę. Proszę by zaledwie 7 mln zł przeznaczyć na ten bardzo szlachetny cel - mówiła.

Rząd wydał negatywną rekomendację dla tej poprawki. Jak argumentował przedstawiciel Ministerstwa Finansów, wiceminister Jan Sarnowski stanowisko jest negatywne, z tego względu, że jest wskazana konkretna instytucja pożytku publicznego". Jak zapewnił, rząd "poszukuje innej drogi by to zadanie sfinansować."

Do wypowiedzi wiceministra odniosła się Krystyna Skowrońska powołując się na "kazus Świątyni Opatrzności Bożej", której to jeszcze za rządów PO "przekazano kwotę 40 mln zł przy tych samych przepisach prawnych". -Nie zgadzamy się z Państwa głosem i interpretacją w tej sprawie. Można przyznać pieniądze na ten cel - dodała.

Poprawka 62 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a)  w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w poz. 36 – Środki na realizację programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz innych programów rządowych wspieranych gwarancjami Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. … – Zakup wyposażenia Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, z kwotą wydatków majątkowych 10.000 tys. zł;

 

Poprawka 65 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Remont i modernizacja szpitala miejskiego w Szprotawie, z kwotą dotacji i subwencji 10.000 tys. zł;

Poprawka 66 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 30.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, z kwotą dotacji i subwencji 30.000 tys. zł;

Poprawka 72 - pozytywna rekomendacja

1)      

a) w art. 29 dodaje się pkt 44 w brzmieniu:

„44) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 44.”,

b)        w załączniku nr 2:

–   w części 46 Zdrowie w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, zwiększa się dotacje i subwencje o 39.030 tys. zł,

–   w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w poz. 64 – Środki na zadania w obszarze zdrowia, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 39.030 tys. zł,

c)  w załączniku nr 10 dodaje się tabelę 44 w brzmieniu:

 

 Poprawka 79 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2:

a)  w części 37 Sprawiedliwość w rozdziale 73014 – Działalność dydaktyczna i badawcza, zmniejsza się dotacje i subwencje o 8.000 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe:

–   w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Adaptacja budynku przy ul. Czarnej w Sosnowcu na potrzeby prokuratury, z kwotą dotacji i subwencji 4.000 tys. zł,

–   w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, dodaje się poz. … – Restrukturyzacja i modernizacja Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II, celem poprawy dostępności do specjalistycznych usług medycznych, z kwotą dotacji i subwencji 4.000 tys. zł;

Poprawka 91 - negatywna rekomendacja

1)      

a)  w art. 15 zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową o 15.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

–   w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 ­– Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 15.000 tys. zł,

–   w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, dodaje się poz. … – Dofinansowanie budowy ambulatorium dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii, z kwotą dotacji i subwencji 15.000 tys. zł;

Poprawka 92 - negatywna rekomendacja

1)      

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

a)  w poz. 8 – Rezerwa na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pomocy bezzwrotnej, rozliczenia programów i projektów finansowanych z udziałem  tych środków, a także rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej, zmniejsza się współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 30.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. … – Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu – budowa budynku szpitalnego wraz z utworzeniem oddziałów: geriatrycznego, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz chirurgii naczyniowej, z kwotą dotacji i subwencji 30.000 tys. zł;

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz