Związek lekarzy o tym, komu przysługuje dodatek covidowy

20 Stycznia 2021, 9:38 covid koronawirus epidemia pandemia lekarz choroby zakazne respirator

Lekarzom „schodzącym z oddziału” na SOR lub IP przysługuje dodatek covidowy - podkreśla Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy powołując się na pismo Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Oba te stanowiska są błędne. Lekarzowi, który pracuje na oddziale niecovidowym i "wykonuje zawód lekarza" na SOR lub IP w czasie dyżurów "schodząc z oddziału" na SOR lub IP - przysługuje dodatek covidowy i to w pełnej wysokości równej całkowitemu wynagrodzeniu miesięcznemu tego lekarza" - przekonuje OZZL. 

Powołuje się przy tym na oficjalne pismo NFZ,  jakie oddział mazowiecki Funduszu wysyła do szpitali.  Na pytanie "w jaki sposób należy ustalić wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego dla lekarza "schodzącego z oddziału" (niecowidowego) na dyżur w SOR (np. 2-3 dyżury w miesiącu)? Czy dodatkowe świadczenie pieniężne należy naliczyć od wysokości pełnego wynagrodzenia lekarza, czy tylko w oparciu o wynagrodzenie za dyżury pełnione na SOR?" NFZ odpowiada (na podstawie stanowiska MZ):

"W przypadku pełnienia przez osobę wykonującą zawód medyczny dyżuru na oddziale SOR (np. 2- 3 dyżury w miesiącu) - w podmiocie leczniczym, w którym dana osoba jest zatrudniona na stałe - dodatkowe świadczenie pieniężne powinno być naliczane od całego wynagrodzenia tej osoby".  

Źródło: OZZL 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz