MZ poszerza możliwość kremacji

20 Stycznia 2021, 16:53 śmierć trup kostnica koroner zgon akt zgonu

Możliwość spopielenia sprowadzonych zza granicy zwłok umieszczonych w trumnach z wkładami metalowymi - przewiduje projekt noweli rozporządzenia, który w środę został przekazany do konsultacji. Otwarcie trumny będzie możliwe wyłącznie w krematorium, a nie np. w zakładzie pogrzebowym. Obecnie nie wolno otworzyć takie trumny.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Jak wskazuje MZ w ocenie skutków regulacji, "nowelizacja rozporządzenia umożliwi przez wprowadzenie zmian w § 6 rozporządzenia, spopielenie sprowadzonych zwłok umieszczonych w trumnach z wkładami metalowymi. Stosownie do regulacji rozporządzenia proponowane przepisy będą miały również odpowiednie zastosowanie w przypadku szczątków ludzkich sprowadzanych w celu ich spopielenia, a następnie pochowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej".

Według MZ, zmiana ponadto umożliwi otwarcie w krematorium trumny, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzin, dla których znaczące jest sprowadzenie ciała osoby bliskiej, która w chwili śmierci przebywała poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Otwarcie w krematorium trumny umożliwi też potwierdzenie tożsamości osoby zmarłej, sprowadzonej do kraju poddanej spopieleniu, a następnie pochowaniu.

"Propozycja ograniczenia możliwości otworzenia trumny ze zwłokami tylko do krematorium ma na celu przełożenie zwłok do trumny przeznaczonej do spopielenia – przekazane do krematorium zwłoki są już przygotowane do spopielenia i pochowania" - podkreśla MZ. Jak dodaje, argumentem za ograniczeniem miejsca otworzenia trumny do krematorium jest uniknięcie dodatkowego otwierania trumny np. w zakładzie pogrzebowym, celem ponownego przygotowania zwłok (kosmetyka pośmiertna, ubranie) do pochowania.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz