Związkowcy chcą wznowienia dialogu ws. płac w ochronie zdrowia

21 Stycznia 2021, 9:17 kasa pieniądze

O kontynuację prac zespołu na temat wynagrodzeń w ochronie zdrowia - wnioskuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za dialog branżowy w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia. 

"Istotne jest dla nas pilne przedstawienie propozycji zmiany załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, określającego współczynniki pracy dla poszczególnych grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku" - wskazuje OPZZ.

Wniosek OPZZ wynika z faktu wielokrotnych deklaracji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia o gotowości przedstawienia propozycji współczynników partnerom społecznym Trójstronnego Zespołu oraz upływającego czasu i konieczności przeprowadzenia procesu legislacyjnego w taki sposób, aby rozwiązania weszły w życie od 1 lipca br.

Jak podkreślają związkowcy, zmiana wysokości wskaźników pracy, które uwzględniałyby m.in. rosnące corocznie minimalne wynagrodzenie, od początku prac nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych była dla OPZZ priorytetem. Dodają, że postulat ten cieszył się poparciem pozostałych partnerów strony społecznej.

Obecnie stronie rządowej przypada okres przewodniczenia Trójstronnemu Zespołowi ds. Ochrony Zdrowia. 

"Liczymy, że pierwsze w tym roku posiedzenie zespołu rozpocznie się dyskusją o wzroście współczynników minimalnych w ochronie zdrowia, zwłaszcza, że wiceminister Maciej Miłkowski wyrażał aprobatę wznowienia prac w tym zakresie" - podkreśla OPZZ.

Wniosek w imieniu OPZZ złożyła przewodnicząca Urszula Michalska, członek Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. 

Źródło: OPZZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz