Samorząd lekarski przeciw teleporadzie w POZ w ciągu doby

21 Stycznia 2021, 13:13 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Jako "nieprzemyślane" oceniła Naczelna Rada Lekarska zaproponowane w noweli rozporządzenia MZ rozwiązania nakładające na lekarza w POZ obowiązek udzielenia teleporady planowej nie później niż w dniu następnym po zgłoszeniu się pacjenta.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło stanowisko ws. tego rozporządzenia, w którym "negatywnie ocenia" zawarte w nim rozwiązanie nakładające na lekarza obowiązek udzielenia teleporady planowej nie później niż w dniu następnym po zgłoszeniu się pacjenta. Teleporada w POZ nie później niż dzień od zgłoszenia

"Takie rozwiązanie jest nieprzemyślane i uniemożliwia umówienie teleporady w terminie późniejszym nawet, jeśli wnosi o to pacjent" - podkreśla samorząd lekarski.

Według niego, "rozwiązanie to wymusza na wszystkich lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej zmianę harmonogramów pracy poprzez przeznaczenie w każdym dniu pracy czasu niezbędnego na realizację teleporad, których potrzeba może zostać zgłoszona przez pacjenta z jednodniowym wyprzedzeniem".

W ocenie NRL, rozporządzenie "zamiast poprawiać organizację udzielania teleporad zaburza nie tylko proces ich udzielenia, ale również całą pracę placówek podstawowej opieki zdrowotnej".

Ponadto, według NRL, brak konsultacji publicznych projektu rozporządzenia jest nieakceptowalny i "jak widać prowadzi do sytuacji, w której przyjęte prawo zamiast poprawiać funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w praktyce szkodzi pacjentom i lekarzom".

Przypomnijmy, że przedstawiciele lekarzy rodzinnych również krytycznie odnieśli się do propozycji MZ. Teleporada w ciągu doby - to niewykonalne

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz