Problem z OC lekarzy

21 Stycznia 2021, 14:49 lekarz

Szpitale uzależniają przyjęcia na staż cząstkowy młodego lekarza od tego czy wykupi on sobie polisę OC. Ale minister zdrowia nie zamierza tego zakazywać zmieniając przepisy ustaw.

Ministerstwo Zdrowia  uważa,  że ewentualnie wymaganie przez szpital tego aby lekarz w trakcie stażu podyplomowego czy rezydent wykupił sobie ubezpieczenie powinien się znaleźć w umowie między podmiotem prowadzącym szkolenie a samym medykiem. Nie ma potrzeby regulować tego w przepisach ustawowych

Nie będzie zmian w przepisach

To odpowiedź ministra zdrowia na ostatnie apele samorządu lekarskiego.Otóż pod koniec ubiegłego roku Rzecznik Praw Lekarza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie alarmował ministra zdrowia o tym, że w podmiotach leczniczych trwa praktyka, polegająca na tym, że uzależniają one realizację stażu cząstkowego w ramach stażu podyplomowego, od  tego czy młody medyk wykupi sobie nieobowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW oraz HIV. Takie same wymagania szpitale miały wobec lekarzy stażystów. 

Jak sprawdziła Polityka Zdrowotna taka roczna składka OC np. w Med Ochrona wynosi ok. 650 zł. Rzecznik Praw Lekarza chciał aby minister zdrowia rozpoczął prace nad zmianami w umowach akredytacyjnych jakie zawiera minister z poszczególnymi podmiotami leczniczymi-jednostkami szkolącymi oraz wnosił o określenie tego w przepisach,  które zakazywałyby wprost zakazywało uzależniania odbywania stażu kierunkowego od wykupienia przez lekarza rezydenta 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz