Minister wręczył 5 lekarzom spoza UE zgodę na wykonywania zawodu w Polsce

21 Stycznia 2021, 15:07

Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył w czwartek pięciu lekarzom z Białorusi i Ukrainy zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce na podstawie uproszczonej ścieżki dostępu do zawodu. Jak przypomniał, wprowadzone pod koniec roku regulacje upraszczają tę ścieżkę, a jednocześnie zapewniał, że kwalifikacje lekarzy są każdorazowo weryfikowane.

Jak mówił minister, wręcza zgodę na wykonywanie zawodu dla osób, które już od lat pracują na rzecz polskiego systemu, ale ze względu na różne bariery nie miały możliwości posiadać pozwolenia na wykonywanie zawodu, którego wyuczyli się w swoich krajach macierzystych. - Myślę o Ukrainie i Biarłorusi - dodał A. Niedzielski.

Przypomniał, że dotychczas niezbędne było m.in. nostryfikacja dyplomu, odbycie stażu podyplomowego lub uznanie stażu wykonywanego za granicą, konieczność zdania egzaminu lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego oraz egzaminu z języka polskiego przed Naczelną Izbą Lekarską. Jak ocenił, "wymogi i procedury były czasochłonne".

Przypomniał, że pod koniec ub. roku przyjęto dwa akty prawne, które upraszczają tę ścieżkę. Chodzi o przyjęty 28 października akt prawny, który zdefiniował jak lekarze kształcący się poza UE będą mogli wejść do naszego systemu i wykonywać zawód, "oczywiście pod gwarancją jakości". Dodał, że jako minister zdrowia, w przypadku każdej osoby wystąpił do Konsultanta krajowego o potwierdzenie zakresu szkolenia i doświadczenia poszczególnych osób.

Druga ustawa przyjęta 27 listopada iest dedykowana rozwiązaniom covidowym.

Jak mówił, minister, wariant pierwszy oznacza, że przez MZ jest wydawane prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, na dany czas i w danym miejscu. Wariant drugi dotyczy warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza; to pozwolenie na wykonywanie zawodu w podmiocie leczniczym pacjentom chorym na COVID19. Z kolei wariant trzeci, to warunkowe praco wykonywania zawodu lekarza i dotyczy osób, które nie przeszły specjalizacji.

- Lekarze, którzy uzyskali to prawo na uproszczonych zasadach mogą to prawo wykonywać przez 5 lat. W tym czasie mają czas na spełnienie wszystkich zobowiązań - mówił minister.

Jak podkreślił, liczba lekarzy w Polsce nie należy do najwyższych w Europie, więc wprowadzenie tych regulacji oznacza "uzupełnienie potężnego deficytu lekarzy w Polsce" i poprawę dostępu do lekarzy dla pacjenta.

Minister poinformował, że dotychczas do MZ wpłynęły 34 wnioski dot. lekarzy i 12 dot. lekarzy dentystów. 5 postępowań zostało zakończonych, a pozostałe są albo u konsultanta krajowego, albo wymagają uzupełnienia braków, a 10 jest w analizie.

Minister w czwartek wręczył prawo wykonywania zawodu pięciu lekarzom: trzem z Białorusi i dwóm z Ukrainy

Jeden z lekarzy, Victar Anikievicz podziękował za zaufanie i uznanie doświadczenia zawodowego. Jak mówił, żeby otrzymać tytuł specjalisty w Polsce, potrzebny jest długi czas, a teraz lekarze mają większą szansę, aby pracować w swojej specjalizacji w Polsce.

Polecamy także Na razie w szpitalach nie ma tabunów zagranicznych lekarzy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz