NFZ nie miesza się w dowozy pacjentów na szczepienia

22 Stycznia 2021, 11:11 NFZ narodowy fundusz zdrowia

NFZ nie będzie dopłacał do transportu pacjenta do punktu szczepień. Pokrycie kosztów przejazdu będzie leżało wyłącznie w gestii samorządów, którym dopłaci rząd

 

 

 

Takie zmiany wynikają z opublikowanej właśnie noweli zarządzenia prezesa NFZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Chodzi o to, że zarządzenie usuwa z rozliczeń z placówkami produkt jakim jest szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień z uwzględnieniem transportu pacjenta na szczepienie. To oznacza, że Fundusz nie będzie dopłacał za transport pacjenta do szczepień.

Transport zleca lekarz

Powyższe wynika z tego, że transport sanitarny pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej jest świadczeniem gwarantowanym, udzielanym świadczeniobiorcy bezpłatnie, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, a także z tego, że transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 może być realizowany i rozliczany przez JST" –  napisał NFZ w uzasadnieniu do rozporządzenia.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz