Konsultanci krajowi wprowadzają lekarzy w błąd co do szczepień

22 Stycznia 2021, 15:40 lekarze szpital

Choć konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii i wakcynologii, rekomendują aby rezygnować z badania fizykalnego pacjenta i ograniczyć się tylko do wywiadu przed podaniem szczepionki, to takie zalecenia są sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. 

Konsultanci krajowi wydają różnej maści zalecenia, stanowiska, wytyczne do postępowania innych lekarzy. Są jak wyrocznia, zwłaszcza dla młodszych kolegów. Tak się dzieje i w przypadku leczenia pacjentów z COVID-19. 

Nie tak dawno temu zatem trzech ekspertów wydało stanowisko co do zasad kwalifikacji pacjenta do szczepień przeciwko koronawirusowi. Chodzi konkretnie o konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezesa zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii i Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, którzy wskazali, że badanie fizykalne pacjenta przed podaniem szczepionki jest konieczne jedynie wtedy, gdy odpowiedzi pacjenta w kwestionariuszu lub jego stan zdrowia budzą wątpliwości.

Zalecane głównie zebranie wywiadu

 „Mając na uwadze konieczność wykonania szczepienia u maksymalnie dużej liczby osób w możliwie najkrótszym czasie, rekomendujemy ograniczenie w kwalifikacji do szczepienia osób dorosłych jedynie do zebrania wywiadu. Osoba poddająca się szczepieniu wypełnia kwestionariusz, w gabinecie szczepień dokonywany jest pomiar temperatury ciała, lekarz w czasie wizyty analizuje odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Jeżeli stan zdrowia pacjenta i odpowiedzi są jednoznaczne i nie budzą wątpliwości, osoba może zostać zaszczepiona”. 

-Stanowisko ma niejasny charakter bo autorzy posługują się sformułowaniem „rekomendujemy”, ale nie jest oczywiste, czy to rekomendacja skierowana do władz państwowych czy też do środowiska medycznego. Poza tym, konsultanci nie mają uprawnień do formułowania wiążących prawnie lekarzy reguł postępowania medycznego, mogą jedynie opiniować określone sposoby - zauważa Oskar Luty, adwokat z kancelarii Fairfield, specjalizujący się w tematyce ochrony zdrowia. Dodaje, że stanowisko konsultantów może być podstawą do dyskusji i ustalania treści reguł staranności obowiązujących lekarzy, jednak wyłącznie jako stanowisko eksperckie. 

Dlatego problem polega na tym, że stanowiskiem konsultantów krajowych nie da się uchylić źródeł prawa. A te, dokładnie art. 18 ust. 6 w związku z art. 17 ust. 2-6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wskazują, że przed podaniem szczepienia pacjentowi medyk ma obowiązek go zbadać.

-Tym samym nadal lekarzy obowiązuje wykonywanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego. Niemniej zgadzam się z merytoryczną warstwą stanowiska ww. autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczepień i uważam, że w celu rzeczywistego umożliwiania wykonywania szczepień masowych powinno dojść do zmiany przepisów prawa w kierunku wskazanym w przytoczonym stanowisku. Tym samym uważam, że należy to stanowisko traktować jako apel do władz - mówi Radosław Tymiński, radca prawny i doktor nauk prawych specjalizujący się obronie praw lekarza i podkreśla, że jednoznacznie rekomenduje wykonywanie lekarskiego badania kwalifikacyjnego, obejmującego również badanie fizykalne.

Roszczenie przeciwko lekarzom

Pacjenci bowiem zyskają za sprawą powołania Funduszu Kompensacyjnego, prawo do dochodzenia odszkodowania za niepożądane objawy po szczepieniu. Co więcej, mają tez cały czas możliwość dochodzenia od lekarzy roszczeń związanych z nieprawidłową kwalifikacją do szczepienia. 

Zatem lekarz nie robiąc badania kwalifikacyjnego pacjentowi może wręcz, w świetle obowiązujących przepisów, przysporzyć sobie kłopotów.

- Konsultanci ważą dobro indywidualnego pacjenta z interesem społecznym, stawiając interes społeczny ponad interes indywidualnego pacjenta. Owszem, takie ujęcie może mieć oczywiście sens z perspektywy polityki zdrowotnej i epidemiologicznej, ale nie da się zaproponować tego jako zasady staranności lekarskiej, bo rolą lekarza jest ochrona indywidualnego pacjenta a nie społeczeństw -podsumowuje mecenas Luty.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz