Kto jest właścicielem szczepionek p/COVID? MZ wyjaśnia

22 Stycznia 2021, 16:35 pfizer biontech szczepionka szczepienia

Ministerstwo zdrowia postanowiło wyjaśnić pojawiające się wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem szczepionek p/COVID. Jak jasno wskazuje MZ, jest to Skarb Państwa w całym łańcuchu dystrybucji.

Jak pisze MZ, "w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do statusu właścicielskiego szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, determinującego sposób dystrybuowania i wykorzystywania tych szczepionek, jak również w związku z przypadkami dowolności w stosowaniu tych szczepionek pod kątem ustalonych zasad kolejności szczepień, Minister Zdrowia wyjaśnia co następuje:

Właścicielem szczepionek przeciw COVID-19 jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia. Skarb Państwa pozostaje ich właścicielem w całym łańcuchu dystrybucji i przez cały okres, włączając w to czas kiedy szczepionki pozostają w podmiocie, w którym zostanie wykorzystana celem zaszczepienia pacjentów, aż do momentu samego zaszczepienia"

Jak podkreśla MZ oznacza to, że "szpitale nie powinny i nie mogą wprowadzać omawianych szczepionek na „stan księgowy” placówki jako swoją własność w ramach otrzymanej darowizny"

Według resortu, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który otrzymał szczepionkę przeciw COVID-19 w ramach narodowego programu szczepień, może ją wykorzystać wyłącznie w celu przeprowadzenia z jej wykorzystaniem zaszczepienia pacjentów placówki.

"Omawiana szczepionka nie może być przedmiotem dowolnego dysponowania przez podmiot, który szczepionkę uzyskał, gdyż nie jest on jej właścicielem, w szczególności przedmiotowa szczepionka nie może być przedmiotem odpłatnego, czy nieodpłatnego zbycia przez ten podmiot. Ma on jedynie prawo wykonania szczepienia z jej wykorzystaniem i to wyłącznie na zasadach określonych przez władze państwowe, np. zgodnie z ustaloną kolejnością szczepień" - wylicza MZ.

Ponadto MZ przypomina, że do warunków dystrybucji szczepionek oraz zasad ich przechowania, w tym również w podmiotach leczniczych, mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017, poz. 509). Powyższy obowiązek należy odczytywać przede wszystkim jako obowiązek przechowywania i transportowania szczepionek zgodnie z zaleceniami producenta, czyli zgodnie z warunkami dopuszczenia do obrotu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz