Parlamentarny tydzień w pigułce

25 Stycznia 2021, 10:34 kalendarz

Poniedziałek

SEJM

12:30 Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich. W planach posiedzenia m.in.:

  • Opieka nad pacjentami z nowotworami krwi w dobie epidemii

Wtorek

SEJM

11:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej. W planach posiedzenia m.in.:

  • Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w zakresie gotowości na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do produktów leczniczych i wyrobów medycznych (COM(2020) 725 wersja ostateczna) i odnoszącego się niego projektu stanowiska RP 
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylające decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020) 727 wersja ostateczna) i odnoszącego się niego projektu stanowiska RP

14:30 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia m.in.:

  • Rozpatrzenie przedstawionego przez Prezesa Rady Ministrów dokumentu: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (druk nr 525) – przedstawia Rzecznik Praw Pacjenta.

Środa

SEJM

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich. W planach posiedzenia m.in.:

  • Drobnokomórkowy rak płuca
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz