Praca na oddziale covidowym może być zaliczona na poczet stażu

25 Stycznia 2021, 13:15 Lekarz rezydent

Młodzi lekarze odbywający staż czy będący w trakcie specjalizacji oburzają się, że są kierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Tak samo nie na rękę jest im gdy ich oddział zostaje przekształcony w covidowy a leczenie pacjentów z koronawirusem nie jest obszarem ich specjalizacji. 

Niemniej jednak, Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało ostatnio warszawskiej okręgowej izbie lekarskiej, że w przypadku, gdy np. lekarza lub lekarz dentystę wojewoda skieruje do walki z epidemią, może starać się on o uznanie takiej pracy w poczet realizacji szkolenia specjalizacyjnego.  Ale ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W przypadku zaś braku jego pozytywnej decyzji, okres szkolenia specjalizacyjnego powinien być odpowiednio wydłużony z zachowaniem prawa do rezydentury.

Zaliczenie pod warunkami

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia wskazało, że w przypadku, gdyby w związku ze zmienioną organizacją pracy w oddziale macierzystym, lekarz lub lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie mógł odbywać kursów i staży kierunkowych przewidzianych programem specjalizacji, wówczas będzie musiał liczyć się z tym, że jego szkolenie zostanie przedłużone. 

Inny kłopot z jakim spotykają się młodzi lekarze robiący specjalizacje zabiegowe jest taki, że ze względu na czas pandemii i odwołanie zabiegów planowych, w wielu szpitalach medycy nie mają możliwości aby uczestniczyć w operacjach. Ministerstwo Zdrowia wskazało, że szkolący owszem może zostać zwolniony z obowiązku wykonania i udokumentowania procedur medycznych objętych danym programem szkolenia specjalizacyjnego, o ile:

  1. do wykonania danej procedury w liczbie przewidzianej w programie specjalizacji konieczne jest przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego oraz
  2. kierownik specjalizacji potwierdzi w EKS, że lekarz posiada umiejętność wykonywania danej procedury, oraz
  3. wykonał daną procedurę co najmniej w liczbie stanowiącej połowę liczby, w jakiej procedura ta powinna być wykonana zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest również uzyskanie zgody na dodatkowe przedłużenie specjalizacji.

Tylko określone grupy dostają dodatki

Okręgowa izba lekarska była też zainteresowana tym czy lekarze, lekarze dentyści wykonujący zawód w szpitalach i placówkach nie zaliczanych do szpitali, jednostek zakaźnych, tzw. „covidowych”, ale leczą pacjentów SARS-CoV2 dodatnich otrzymają dodatek do wynagrodzenia? Do kogo wysłać stosowne pismo z wykazem takich lekarzy?

Ministerstwo Zdrowia wskazało, że dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymują osoby, także rezydenci,  którzy pracują:

  1. w podmiotach leczniczych, które na mocy decyzji wojewody / polecenia Ministra Zdrowia są szpitalami II i III poziomu
  2. na izbach przyjęć lub oddziałach ratunkowych
  3. w laboratoria podmiotów leczniczych 

Warszawska okręgowa izba lekarska pytała Ministerstwo Zdrowia także o to, kto może by zwolniony z pracy przy epidemii. Resort zdrowia wskazał, że skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają m.in. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną. Orzeczenie lekarskie umożliwiające skorzystanie z tego zwolnienia wydaje lekarz orzecznik ZUS. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz