Diagności, farmaceuci i fizjoterapeuci chętni do wykonywania szczepień

25 Stycznia 2021, 16:37 szczepienie

Farmaceuci, diagności laboratoryjni i fizjoterapeuci chcą włączyć się wykonywanie szczepień p/COVID. Mimo, że szczegóły ewentualnego ich zaangażowania w tę procedurę nie są jeszcze ustalone przez MZ, już spora część tych grup zawodowych zadeklarowała ewentualny udział w planowanych przez MZ szkoleniach w tym zakresie.

Taką możliwość przewiduje procedowana niedawno ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe normy m. in. do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie szczepień przeciwko COVID-19.

W myśl tych przepisów, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 poprzedzone jest lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania. Jak czytamy, "do przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni. Uprawnienia w tym zakresie zyskują również fizjoterapeuci, farmaceuci, diagności laboratoryjni, oraz higienistki szkolne przy zastrzeżeniu, że będą posiadać kwalifikacje, które zostaną określone przez Ministra Zdrowia w drodze rozporządzenia".

Tymczasem resort poprosił o oszacowanie jak duża cześć osób z tych grup zawodowych będzie chętna na szkolenie z wykonywania szczepień.

Farmaceuci otwarci na nowe zadania

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Michał Byliniak podkreśla w rozmowie z Polityką Zdrowotną, że taką chęć dotychczas zgłosiło ponad 4 tys. farmaceutów, a patrząc na zainteresowanie, do końca miesiąca może to być nawet 5 tys. osób na ponad 20 tys. farmaceutów w Polsce.

Jak dodał, tak duża liczba chętnych jest tym bardziej warta podkreślenia, że na razie bardzo ograniczone są informacje dotyczące szczegółów wykonywania tych szczepień.

- To zupełnie nowa droga dla naszego systemu oraz dla naszego zawodu - wskazuje M. Byliniak. Według niego, może to być też początek do wykonywania przez farmaceutów także innych szczepień w przyszłości w ramach opieki farmaceutycznej. Jak mówi, jeżeli farmaceuta wykona szczepienie p/covid, które jest bardziej skomplikowane, ponieważ np. trzeba rozrobić fiolkę na kilka dawek, to potem będzie w stanie zaszczepić również przeciwko innym chorobom, gdzie szczepionki zwykle są w gotowych ampułkostrzykawkach.

Wiceprezes NRA zwraca też uwagę, że jeżeli okaże się, iż szczepienie p/COID będzie szczepieniem sezonowym, wówczas tym bardziej niezbędne będzie włączenie farmaceutów w tę procedurę.

Jak podkreśla, skoro ma być w Polsce ok. 7,5 tys. zespołów szczepiennych, gdy do Polski dotrą większe dawki szczepionek, a szczepienia ruszą na masową skalę, to biorąc pod uwagę, że w każdym zespole potrzebny jest lekarz do kwalifikacji do szczepienia, może się okazać, że wielu medyków zostanie wyłączonych z bieżącego leczenia swoich pacjentów i realizacji dotychczasowych świadczeń.

Przypomina, że już pojawiło się stanowisko konsultantów w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii, którzy wskazują, że kwalifikacja do szczepienia przeciw COVID-19 powinna opierać się na wypełnieniu specjalnego kwestionariusza i pomiarze temperatury ciała. 

- Farmaceuci są przygotowani, aby kwalifikować do szczepienia na podstawie przygotowanego przez środowisko lekarzy specjalnego algorytmu, deklaracji pacjenta i np. pomiaru temperatury - ocenia i zastrzega, że badanie fizykalne i kwalifikacja przez lekarza potrzebne będą nadal w przypadku części pacjentów, którzy mają np. choroby współistniejące.

Kwalifikacja do szczepień wąskim gardłem

Również prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk ocenia, że to kwalifikacja do szczepienia przez lekarza może się okazać "wąskim gardłem" w dostępie do szczepień, gdy te ruszą na masową skalę. -  Apelowaliśmy, aby stworzyć formularze dla szczepiących, a przy wątpliwościach, aby byli odsyłani do lekarza - podkreśla w rozmowie z Polityką Zdrowotną.

Pytany o to, ile osób zgłosiło się na ewentualne szkolenie z wykonywania szczepień, informuje, że co szósty fizjoterapeuta jest chętny do wykonywania szczepień. Krajowa Izba Fizjoterapeutów przeprowadziła internetową ankietę wśród swoich członków. 40 proc. zadeklarowało, że mogłaby szczepić przez ok. 10 godzin w tygodniu, a 70 proc. - jest gotowa szczepić w weekendy.

- To będzie cenna pomoc dla systemu - ocenia Maciej Krawczyk.

 

Diagności dobrze przygotowani

Również wielu diagnostów laboratoryjnych nie boi się nowego wyzwania i zgłosiło swoją chęć do udziału w szkoleniu w kierunku wykonywania szczepień p/COVID. 

- Z danych zebranych do tej pory przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych wynika, że 1500 osób, czyli ok. 15% czynnych zawodowo diagnostów jest zdecydowanych już dziś przejść odpowiednie szkolenie i włączyć się w walkę z pandemią SARS-Cov-2 jako wykonujący szczepienia. Jednak większość diagnostów mających czynne prawo wykonywania zawodu wstrzymuje się z taką deklaracją do czasu uchwalenia przepisów regulujących zasady, na jakich mieliby to robić - informuje Politykę Zdrowotną Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska.

Jak dodaje prezes KRDL, swoją decyzję, która wstępnie jest na „tak” diagności laboratoryjni uzależniają od informacji m.in. o tym czy przeszkolony diagnosta może zostać oddelegowany do punktu szczepień (pojawiają się obawy, że może to być obligatoryjne), czy będzie mógł podpisywać umowy i jakiego rodzaju oraz jak będzie wyceniona procedura szczepienia.

- Cieszymy się, że ustawa, która daje nam takie kompetencje została dzisiaj podpisana, teraz czekamy na opublikowanie rozporządzenia MZ, które rozwieje powyższe wątpliwości - zaznacza A. Niewiadomska.

- W tej chwili jedyne, co wiemy to to, że ustawa wyraźnie precyzuje, że uprawnienie wykonywania szczepień ochronnych przez diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów dotyczy tylko COVID-19. Przeciągające się prace nad rozporządzeniem oraz zamieszanie z dostawami szczepionek powodują, że niektórzy zastanawiają się, jak duże będzie zapotrzebowania na ich pracę. Osobiście nie podzielam tej obawy, co więcej uważam, że nabycie nowych kompetencji przez diagnostów jest bardzo ważne zarówno dla nich, jak i z punktu widzenia zdrowia publicznego i przydatności w systemie ochrony zdrowia - wskazuje A. Niewiadomska.

Zaznacza, że diagności jako medyczna grupa zawodowa są dobrze przygotowani.-  Jednym z naszych podstawowych obowiązków jest prawidłowe pobieranie materiału do badań, w tym krwi. Oczywiście najczęściej robią to pielęgniarki w klinikach czy punktach pobrań, ale bezpośrednia praca z pacjentem nie jest niczym zaskakującym dla diagnostów. Jest to regulowany zawód medyczny, w znakomitej większości wykonują go absolwenci kierunku analityka medyczna uniwersytetów medycznych. Te osoby są jak najbardziej predysponowane do wykonywania tego typu zadań - przekonuje.

Kursy bezpłatne, dwuetapowe

MZ zapowiedziało przygotowanie specjalnych kursów dla osób, które miałyby wykonywać szczepienia p/COVID.

Na razie wiadomo, że kursy te będą dwuetapowe; cześć teoretyczna w ramach szkolenia on-line oraz część praktyczna w centrach symulacji medycznej. - Mamy deklarację MZ, że szkolenia będą bezpłatne i mają zacząć się jak najszybciej- podkreśla M. Byliniak z NRA. Również A. Niewiadomska zaznacza, że MZ informowało o tym, że kursy będą bezpłatne. Szkolenia te miałyby odbywać się w lutym oraz w marcu.

Pozostaje jeszcze kwestia finansowania wykonywania samej procedury. AOTMiT wyceniło wykonanie szczepienia przez zespół szczepienny na 61 zł. Włączenie do wykonania szczepień osób z grona fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych czy farmaceutów będzie więc prawdopodobnie wymagało umowy zespołu szczepiennego z taką osobą i zaproponowania jej części z tej kwoty za wykonywanie szczepienia.  Jak podkreśla A. Niewiadomska, "kwestia wyceny procedur jest już znana, spodziewamy się, że będzie ona taka sama dla wszystkich uprawnionych".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz