Związek lekarzy chce pilnego spotkania w MZ o dodatkach za covid

25 Stycznia 2021, 15:01 ozzl

O zorganizowanie w trybie pilnym spotkania z udziałem: Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, reprezentacji OZZL, reprezentacji związków dyrektorów i ew. innych organizacji wnioskuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Celem spotkania ma być "ustalenie jednolitej, powszechnie obowiązującej i kompletnej wykładni przepisów dotyczących tzw. dodatku covidowego".

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że zwrócił się w poniedziałek w tej sprawie do Ministra Zdrowia.

Według OZZL, "istnieje wielki chaos w zakresie wypłaty w/w dodatku oraz dramatycznie różna interpretacja tych samych przepisów przez różnych dyrektorów szpitali. To powoduje zrozumiałe niezadowolenie lekarzy, rodzi konflikty w szpitalach oraz podważa zaufanie do Ministra Zdrowia, Rządu RP i Państwa Polskiego jako takiego".

W ocenie związku lekarzy przepisy dotyczące dodatku covidowego określają w sposób jednoznaczny kto powinien otrzymać dodatek, jednak dyrektorzy szpitali, powołując się na dotychczasowe złe doświadczenia z NFZ obawiają się, że Fundusz za jakiś czas nałoży na dyrektorów szpitali kary za niewłaściwe wykorzystanie środków przeznaczonych na dodatki. "W efekcie dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że dyrektorzy szpitali sami namawiają lekarzy do występowania do sądu przeciwko dyrektorom o wypłatę dodatku, bo wtedy – ich zdaniem – będą mogli wypłacić ten dodatek nie narażając się na sankcje ze strony NFZ" - czytamy w piśmie OZZL.

Jednocześnie OZZL podkreśla, że jest gotowy do udzielenia pomocy prawnej wszystkim członkom związku, którzy wystąpią na drogę sądową w tej sprawie (na ostatnim posiedzeniu Zarząd przeznaczył na ten cel 1 mln PLN). Sam przyznaje też, że takie powszechne procesowanie się nie byłoby korzystne dla nikogo i zwiększyłoby niepomiernie koszty całego przedsięwzięcia. Stąd apel o spotkanie w MZ.

Źródło: OZZL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz