Samorząd lekarzy: odszkodowanie za NOP po szczepieniu zalecanym

26 Stycznia 2021, 11:27 szczepienie

Mechanizm kompensacji niepożądanych odczynów poszczepiennych ze środków Skarbu Państwa był od dawna oczekiwany - podkreśla Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej odnosząc się do projektu ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny. Jednak zdaniem samorządu lekarskiego, odszkodowania powinny przysługiwać również w przypadku ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych po szczepieniach zalecanych, a nie tylko po szczepieniach obowiązkowych.

NRL wydało stanowisko ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw.

PNRL "co do zasady popiera kierunek zmian związany z utworzeniem Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz świadczenia kompensacyjnego".

Jak podkreśla, mechanizm kompensacji niepożądanych odczynów poszczepiennych ze środków Skarbu Państwa był od dawna oczekiwany. "Stworzenie odrębnego funduszu celowego, z którego będą w określonych sytuacjach wypłacane świadczenia kompensacyjne przyczyni się do zapewnienia osobom zaszczepionym środków prawnych umożliwiających szybsze uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, bez długotrwałej procedury sądowej" - ocenia samorząd lekarski.

Jednocześnie zwraca uwagę, że "świadczeniem kompensacyjnym powinny być objęte również szczepienia zalecane, o których mowa w art. 19 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi". Jak argumentuje PNRL, "skoro jest ono "zalecane" to władzy publicznej powinno zależeć na tym, aby jak najwięcej osób z niego skorzystało".

Projektowane zmiany ustawowe - według PNRL - "powinny niewątpliwie zachęcać do poddawania się szczepieniom ochronnym i przyczyniać się do wzmocnienia solidarności programów powszechnych szczepień, zaś wyłączenie szczepień zalecanych z działania przepisów o świadczeniu kompensacyjnym mogłoby przynieść odwrotny skutek".

Źródło: NIL

Polecamy także: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz