Lekarze rodzinni chcą nowego projektu o teleporadzie

27 Stycznia 2021, 15:27 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia chcą, aby rozporządzenie dotyczące udzielania teleporad w POZ zostało napisane od nowa i nie "na kolanie". Krytycznie odnieśli się do kolejnego projektu MZ regulującego włąśnie kwestię teleporad udzielanych w POZ.

Przypomnijmy, że w połowie stycznia resort zdrowia skierował do ogłoszenia bez konsultacji projekt noweli rozporządzenia, który przewidywał, że teleporada w POZ ma być udzielana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta. Wówczas lekarze POZ ocenili, że realizacja teleporad w ciągu doby od zgłoszenia jest  "niewykonalna". Teleporada w POZ nie później niż dzień od zgłoszenia

W poniedziałek resort skierował do konsultacji kolejną propozycję w tym zakresie łagodzącą nieco wcześniejsze założenia. Projekt skierowany do konsultacji przewiduje bowiem, że teleporada może być udzielona w terminie późniejszym niż pierwszy dzień roboczy następujący po dniu zgłoszenia się pacjenta, pod warunkiem jego uzgodnienia z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. MZ zmienia propozycję dot. teleporady w POZ w ciągu doby

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia w piśmie skierowanym do wiceprezesa NFZ podtrzymało swoją krytyczną opinię na temat  zarówno pierwszej zmiany rozporządzenia, jak i kolejnej propozycji jego nowelizacji.

Jednocześnie lekarze rodzinni zadeklarowali chęć współpracy nad nowym kształtem prawa w tym zakresie.

„PPOZ wskazuje, że koniecznym jest nie tylko rezygnacja z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu teleporady. Konieczne jest napisanie nowego rozporządzenia. Tego jednak nie da się zrobić „na kolanie”, w ciągu kilku dni” - podkreślają medycy.

W opinii PPOZ system ochrony zdrowia jest "przeregulowany", a nowe przepisy nie poprawiają jego jakości. „To paraliżuje. Już teraz system ochrony zdrowia cierpi na zdecydowanie zbyt częste zmiany prawa i na „przeregulowanie” przepisami prawa” - czytamy w piśmie PPOZ.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz