Placówki dostaną 70 proc. zaliczki w I kw. mimo niewykonania kontraktu

28 Stycznia 2021, 10:19 pieniądze

Umożliwienie wypłaty zaliczki w pierwszym kwartale 2021 r. pomimo niewykonania wszystkich zakontraktowanych świadczeń - przewiduje projekt rozporządzenia MZ. Zaliczka ma wynieść maksymalnie 70 proc.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak wyjaśnia MZ, dodawany do rozporządzenia § 2a przedłuża możliwość wypłaty świadczeniodawcom zaliczek (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) w pierwszym kwartale 2021 r.

"Na podstawie projektowanego § 2a, świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać o maksymalnie 70 proc. zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek" - informuje resort w uzasadnieniu.

Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł złożyć świadczeniodawca, któremu na podstawie § 2 zmienianego rozporządzenia, został przedłużony okres rozliczeniowy.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń, określonych w projektowanym § 2a ust. 2, nie będą mogli ubiegać się o wypłatę powyższych zaliczek. Świadczenia te są bowiem świadczeniami ze znacznym udziałem kosztów zmiennych, tj. kosztów obejmujących zużycie zasobów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne czy procedury. Na całkowity koszt świadczenia składają się bowiem dwa główne rodzaje kosztów: stałe i zmienne.

Ponadto świadczeniodawcy nie będą musieli spełniać innych dodatkowych warunków, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich okresów sprawozdawczych

MZ zwraca uwagę, że w związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje spadek liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów, co powoduje problemy z zachowaniem stabilności finansowej. Stąd takie rozwiązania jak wprowadzona z dniem 9 września 2020 r. możliwość wydłużenia do dnia 30 czerwca 2021 r. okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 r., a także przepisy umożliwiające wypłacanie zaliczek, czyli 1/12 kontraktu. Przepisy o wypłacie zaliczek obowiązywały do końca ub. roku, stąd propozycja MZ, aby wprowadzić nowe przepisy wydłużyć wypłatę zaliczek na I kwartał 2021 r.

Projekt został skierowany do trzydniowych konsultacji, które zakończą się w piątek 29 stycznia br.

Źródło: RCL

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz