Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Restrukturyzacja szpitali: prace nad projektem bez udziału placówek

28 Stycznia 2021, 12:03 szpital

W obszarze szpitalnictwa potrzebna jest merytoryczna dyskusja i współpraca kluczowych uczestników systemu przy konsolidacji sektora, zmianie struktury świadczeń i przeprofilowaniu szpitali - podkreśla Polska Federacja Szpitali odnosząc się do planów MZ dotyczących restrukturyzacji szpitali. Według PFSz," jednym z podstawowych mankamentów prowadzonych już w MZ prac jest brak włączenia do projektu kluczowych uczestników systemu, a co za tym idzie - brak prac nad pozyskiwaniem sojuszników i partnerów do jego realizacji".

W natłoku informacji o przebiegu pandemii, o ilości nowych zakażeń, hospitalizacji i zgonach, zmieniających się ograniczeniach wpływających na codzienne nasze życie i działalność gospodarczą, czy dominujące tematy dotyczące szczepionek, toczy się dyskusja po informacjach Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Wiceministra Sławomira Gadomskiego o pracach nad projektem restrukturyzacji szpitali, nazywanym często planem centralizacji szpitali.

W MZ trwają już prace nad planem restrukturyzacji szpitalnictwa, w którym istotną rolę mają odgrywać zmiany modelu własnościowego szpitali działających w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).  S. Gadomski: wielowładztwo nie pomaga szpitalom

Zarządzeniem z 23 grudnia ub. roku utworzony został zespół, który ma przygotować propozycje zmian. W jego skład powołano urzędników MZ, NFZ, BGK i ARP, a zadaniem jest opracowanie założeń rozwiązań dotyczących restrukturyzacji szpitali. 

Wiele niewiadomych?

Na tym etapie Polska Federacja Szpitali ma następujące pytania:

  • Kiedy do bezpośredniej dyskusji nad projektem zmian zostaną zaproszeni kluczowi uczestnicy systemu ochrony zdrowia ?
  • Czy Ministerstwo dąży do centralnego nadzoru nad działalnością wszystkich szpitali PSZ ?
  • Których szpitali miały by dotyczyć planowane przekształcenia właścicielskie?
  • Czy celem projektu jest likwidacja części szpitali samorządowych ?
  • Jakie mogą być skutki planowanych prac dla szpitali PSZ, których właścicielami są podmioty prywatne ?
  • Jakie mogą być reperkusje planowanych zmian dla szpitali będących poza PSZ ?
  • Czy obecna kadra menedżerska zarządzająca szpitalami, posiadająca profesjonalne przygotowanie (minimum studia wyższe, najczęściej studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, a często dyplom MBA) ma być zastąpiona certyfikowanymi w inny sposób menedżerami ?
  • Jaka ma być rola Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z planowanymi zmianami ?

W opinii Polskiej Federacji Szpitali zakres zapowiadanej restrukturyzacji dotyczy fundamentalnych zmian w obszarze właścicielskim, nadzorczym oraz powoływania kadry zarządzającej.  

"W obszarze szpitalnictwa potrzebna jest przede wszystkim merytoryczna dyskusja i współpraca kluczowych uczestników systemu przy konsolidacji sektora, zmianie struktury świadczeń i przeprofilowaniu szpitali.  Kluczowe jest opracowanie zasad współpracy szpitali będących na rożnych poziomach PSZ w ramach tzw. stopni referencyjności.  Pożądane jest wdrożenie mechanizmów zachęcających szpitale do tworzenia organizacji opieki koordynowanej, których celem powinno być świadczenie kosztowo-efektywnych i wysokiej jakości usług z zachowaniem ciągłości opieki nad pacjentem pomiędzy rodzajami i stopniami świadczeń leczniczych.  W tym zakresie konieczny jest również udział sektora medycyny ambulatoryjnej, tak specjalistycznej, jak i podstawowej, a także sektora opieki długoterminowej" - przekonuje PFSz.

Nic o nas bez nas

W ocenie federacji, przy tak szerokim i głębokim zakresie projektowanych zmian, termin przygotowania założeń wyznaczony na nie później, niż do 28 lutego 2021 roku oraz przedstawienia projektu ustawy nie później, niż do 31 maja 2021 roku, "może być mało realny".

Ponadto - jak przekonuje PFSz - "jednym z podstawowych mankamentów prowadzonych prac nad znacznymi zmianami w polskim szpitalnictwie jest brak włączenia do projektu kluczowych uczestników systemu od samego początku prac nad projektem, a co za tym idzie brak prac nad pozyskiwaniem sojuszników i partnerów do jego realizacji".

"W związku z tym oraz w zgodzie z teorią i praktyką zarzadzania zmianą, projekt zmian nie uwzględniający głosów głównych interesariuszy systemu może być skazany na niepowodzenie" - ostrzegają szpitale.

Federacja postuluje jak najszybsze przedstawienie przez Ministra Zdrowia na forum Zespołu Trójstronnego do Spraw Zdrowia: zamysłów, planów, składu osobowego zespołu oraz informacji o dotychczasowych pracach nad projektem restrukturyzacji szpitali, a także wnioskuje o podjęcie bezpośredniego dialogu z kluczowymi uczestnikami systemu.

Źródło: PFSz

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz