MZ proponuje ułatwienia w zatrudnianiu anestezjologów spoza UE

29 Stycznia 2021, 9:35 szpital chirurg operacja lekarz pielęgniarka

- Umożliwienie lekarzom spoza terytorium państw członkowski Unii Europejskiej, „którzy posiadają tytuł lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uzyskany poza krajami UE, udzielania świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” - przewiduje projekt rozporządzenia opublikowany przez resort zdrowia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

"Projekt został przygotowany w związku z koniecznością zwiększenia dostępności do leczenia szpitalnego pacjentów z COVID-19, których stan wymaga hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii, w sytuacji dynamicznego wzrostu liczby pacjentów oraz braków kadrowych w zawodach medycznych, w tym lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii"- wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

Jak podkreśla, "jednocześnie, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pozostałym hospitalizowanym chorym, w szczególności wymagającym znieczulenia do zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych ze względu na fakt, iż udzielanie świadczeń intensywnej terapii oraz anestezji jest domeną jednej dziedziny medycyny".

Według MZ, "proponowana regulacja ułatwi dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie, a także przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania kadr medycznych, które uzyskały kwalifikacje lekarza specjalisty poza terytorium państw członkowski Unii Europejskiej".

Projekt został skierowany do konsultacji.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz