Czy będą zmiany w taryfach świadczeń dot. leczenia nowotworów?

02 Lutego 2021, 9:44 AOTMiT

Rada ds. Taryfikacji zdecydowała, że zakres zgromadzonych danych dot. niektórych obszarów leczenia nowotworów jest wystarczający do sporządzenia raportów ws. taryf świadzeń. O które obszary chodzi?

Na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2021 r. Rada wysłuchała prezentacji dotyczącej wyników pogłębionych analiz w zakresie poniższych tematów:

  • Porównanie kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych,
  • Świadczenia gwarantowane z zakresu radioterapii chorób nowotworowych,
  • Hospitalizacje do radioterapii i chemioterapii,
  • Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego (JGP: S01-S04 i S21-S23 oraz PZS01-PZS03).

Jak informuje AOTMiT, Rada zdecydowała, że zakres zgromadzonych danych w przedmiotowych obszarach jest wystarczający do sporządzenia raportów w sprawie taryf świadczeń.

Ponadto, Rada omówiła kwestie dot. kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby wątroby, dróg żółciowych, trzustki i śledziony (sekcja G JGP), pozytywnie odnosząc do propozycji podejścia analitycznego Agencji i podzielając jej stanowisko, wskazujące na konieczność pozyskania większej ilości danych, niż obecnie posiadane przez Agencję, do stworzenia raportu w sprawie taryfy świadczeń.

Rada zwróciła uwagę na konieczność szczególnie wnikliwej oceny zarówno klinicznej, jak i kosztowej świadczeń realizowanych przy wykorzystaniu różnych technologii medycznych, w tym metodami małoinwazyjnymi.

Jak czytamy, Rada wysłuchała także prezentacji dot. metodyki taryfikacji świadczeń kompleksowych, lecz z uwagi na rozległość tematu i jego wagę oraz konieczność podziału zagadnienia, dyskusję przeniosła na kolejne posiedzenie.

Źródło: AOTMIT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz