MZ: zmiany w zespole ds. dystrybucji szczepień p/COVID-19

04 Lutego 2021, 15:16 porozumienie ugoda umowa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw dystrybucji szczepionki przeciwko chorobie COVID-19.

Nowela uchyla zapis dotyczący obowiązku raportowania przez Zespół - do ministra zdrowia -wyników realizacji nałożonych na niego zadań w celu akceptacji,.

Zmianie ulega skład Zespołu

Z listy członków Zespołu zostali usunięci: przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych oraz przedstawiciel Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z kolei w miejsce przedstawiciela Dyrektor Centrum e-Zdrowia i przedstawiciela Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH pojawiają się dyrektorzy tych instytucji (na dzień 04. lutego - Agnieszka Kister oraz Grzegorz Juszczyk)

Natomiast w miejsce przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Inspektora Sanitarnego wchodzą Główny Inspektor Farmaceutyczny i Główny Inspektor Sanitarny. (obecnie, p.o. Hanna Myjak oraz p.o. Krzysztof Saczka)

Analogicznie zamiast przedstawicieli AOTMiT oraz NFZ, pojawiają się prezesi tych instytucji (obecnie Roman Topór-Mądry oraz Filip Nowak). Także w miejsce przedstawiciela prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wchodzi sam prezes (obecnie Grzegorz Cessak)

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2021 r.

źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz