Parlamentarny tydzień w pigułce

15 Lutego 2021, 10:00 kalendarz

21. posiedzenie Senatu RP X kadencji - 17, 18 i 19 lutego 2021 r. W porządku obrad m.in.:

  • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • Wyrażenie zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Poniedziałek

SEJM

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Naprawy Rzeczypospolitej. W planach posiedzenia:

DEBATA: Smog zabija. Kiedy mamy szansę go pokonać?

Wtorek

SEJM

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy.W planach posiedzenia:

Leczenie endometriozy - refundacja zabiegów

11:00 Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych. W planach posiedzenia:

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat proponowanego kształtu Umowy Partnerstwa i zaproponowanych przez rząd zasad wydatkowania w Polsce pieniędzy w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej w latach 2021-2027. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat proponowanego kształtu Krajowego Planu Odbudowy, czyli kompleksowego programu reform i projektów strategicznych.

14:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. W planach posiedzenia:

Informacja na temat udostępniania obiektów sportowych, w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, ze szczególnym uwzględnieniem siłowni i klubów fitness – przedstawiają: Mnister Zdrowia, Główny Inspektor Sanitarny Informacja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na temat sytuacji branży turystycznej po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

SENAT

9:00 Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci i ds. Transplantacji. W planach posiedzenia:

„Szczepienia w dobie COVID-19 chorych po transplantacjach i w czasie leczenia hematoonkologicznego oraz ich rodzin”

Środa

SEJM

09:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania – referują: Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki. 

Czwartek

SEJM

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia. W planach posiedzenia:

Wznowienie działalności sanatoriów.

12:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Informacja na temat stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – przedstawiają: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Minister Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz