Pielęgniarki wygrały sprawę przeciwko reklamie piwa

17 Lutego 2021, 14:04 pielęgniarka

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wygrała ws. skargi do Rady Reklamy przeciwko reklamie piwa odnoszącej się "w sposób krzywdzący" do zawodu pielęgniarki. 

"W świetle przedstawionych powyżej informacji oraz pozycji społecznej pielęgniarek, jako zawodu medycznego o wysokim prestiżu i zaufaniu w polskim społeczeństwie wykorzystanie symbolu zawodu pielęgniarki w reklamie produktu alkoholowego budzi nie tylko niesmak, ale przede wszystkim sprzeciw wobec takich praktyk" - ocenia środowisko pielęgniarek.

Ich zdumienie budzi połączenie zawodu medycznego z promocją alkoholu, "biorąc pod uwagę fakt, że uzależnienie od alkoholu jest przyczyną wielu chorób i samo w sobie jest chorobą".

"Co więcej, etykieta ta reklamując produkt w sposób przedmiotowy powiela, a tym samym umacnia krzywdzący stereotyp pielęgniarki, jako osoby, definiowanej poprzez atrakcyjność seksualną, a nie fachowość i rzetelność wykonywanego zawodu zaufania publicznego. Negatywny, krzywdzący, naruszający prawa pielęgniarek dla poszanowania godności osobistej charakter tego przekazu dodatkowo wzmacnia nazwa producenta – Browar Brokreacja, która w sposób jednoznaczny stanowi grę znaczeniową z wyrażenia „prokreacja”, godząc w godność każdej osoby wykonującej zawód pielęgniarki" - uważa NIPiP.

Standardy etyki i biznesu

W jej ocenie taki sposób promocji produktu jest "w znacznym stopniu nieetyczny, naruszający dobre imię pielęgniarek, prawo do poszanowania godności osobistej i szczególnie krzywdzący dla środowiska pielęgniarskiego w obecnym czasie, w którym to pielęgniarki toczą, na co dzień nierówną walkę z epidemią. Reklama ta, bowiem uprzedmiatawia przedstawicieli tego zawodu, podczas gdy w codziennej ciężkiej pracy przyjmują oni postawę podmiotową, niosąc pomoc potrzebującym, często ponad siły, narażając własne życie. Standardy etyki biznesu w naszej ocenie zostały w znacznym stopniu naruszone, a prawa rynku i konkurencyjność nie usprawiedliwiają i nie dają producentom prawa do szkalowania i obniżania prestiżu zawodu zaufania publicznego w oczach społeczeństwa, a wizerunek pielęgniarki widniejący na etykiecie jest tego znamiennym przykładem".

Jak wskazał samorząd pielęgniarek, producent narusza kodeks etyki i standardy reklamy piwa, w których określono że "reklama piwa nie może wykorzystywać wizerunków, symboli, osób lub tematów, które można uznać za obraźliwe, uwłaczające lub poniżające".

"Wizerunek pielęgniarki na etykiecie piwa jest obraźliwy, uwłaczający godności zawodowej pielęgniarek, o podtekście dyskryminującym i obniżający autorytet i pozycję społeczną pielęgniarki. Działania marketingowe producenta w naszej ocenia stanowią naruszenie prawa i są poniżające dla całego środowiska pielęgniarskiego" - uznały pielęgniarki.

Producent z poczuciem humoru

W odpowiedzi Spółka Brokreacja sp. z o.o., przekonywała, że "należy spojrzeć na temat w szerszej perspektywie".  Producent podkreślił, że w przeciągu 6 letniej działalności, wypuścił ponad 150 różnych piw, spośród których spora część dotyczyła profesji i zawodów, a przedmiotowe piwo „The Nurse” jest jeną z nich, oraz spora część miała charakter humorystyczny. "Wybierając taką ścieżkę identyfikacyjną nie obrażamy nikogo, ale korzystamy z przysługującego nam prawa do swobody twórczej, prawa do satyry czy karykatury. Bardzo dbamy o to, by żadna część naszej pracy nie uraziła nikogo personalnie ani nie naruszała obowiązującego prawa czy norm obyczajowych"- broni się producent. Jak dodał, reakcję NIPiP odbiera jako "głębokie niezrozumienie przesłania naszej linii komunikacyjnej i opaczne zrozumienie jego intencji". "(...) Ani nasza etykieta, ani polityka, ani intencja nie ma na celu obrażać szanownego zawodu pielęgniarek lub położnych a odnosić się właśnie (obok wielu innych naszych etykiet) do stereotypów funkcjonujących w popkulturze" - wskazali.

"Wniosek Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odbieramy więc jako objaw przemęczenia obiektywnie trudną sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie cała Służba Zdrowia. Jesteśmy bardzo wdzięczni i głęboko szanujemy wszystkie osoby, które angażują się i ryzykują własne zdrowie w nierównej walce z Pandemią. Rozumiem, że w takich okolicznościach może być trudno zdobyć się na poczucie humoru, dlatego raz jeszcze zapewniamy, że ani teraz ani w przeszłości czy przyszłości nie robimy, nie robiliśmy i nie będziemy robić nic, co byłoby być skierowane przeciwko szlachetnemu zawodowi Pielęgniarki czy Położnej" - napisał producent.

Co zdecydowała Rada Reklamy?

Zespół Orzekający Rady Reklamy podzielił zarzuty NIPiP i dopatrzył się w reklamie naruszenia norm ze Standardów Reklamy Piwa stanowiących załącznik do Kodeksu Etyki Reklamy.  

Zespół uznał, że "reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje". Zespół dopatrzył się w  reklamie "dyskryminacji kobiet wykonujących zawód pielęgniarki, który jest zawodem zaufania publicznego".

Zespół wskazał też w stanowisku z 10 lutego br., że reklama piwa wykorzystuje wizerunek pielęgniarki w sposób, który "można uznać za obraźliwe lub uwłaczające traktowanie". 

Zwrócił uwagę, że właściwy wizerunek zawodu stanowi o jego prestiżu i pozycji. Według zespołu, "w przypadku pielęgniarek wrażenia bardzo często oparte są na stereotypach i na wizerunku masowo obecnych i kreowanych w mediach, co jest niesprawiedliwe i krzywdzące", a problem nie dotyczy tylko Polski.

"Media mają ogromny wpływ na kształtowanie społecznych wartości i cech zawodów medycznych. Krzywdzące stereotypy pielęgniarek (także pokojówek i stewardes!) jako obiektów seksualnych prowadzą media do pomijania prawdziwego znaczenia roli pielęgniarek w opiece medycznej. To generuje rodzi brak szacunku do tego zawodu. Nieznajomość i brak szacunku dla pracy pielęgniarek utrudnia im wykonywanie pracy zawodowej, ale także może zagrażać ich bezpieczeństwu i życiu (np. molestowanie seksualne przez pacjentów)"- wskazał zespół.

Źródło: NIPiP, Rada Reklamy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz