IQVIA podsumowuje projekt marcowej listy refundacyjnej

17 Lutego 2021, 16:45 Leki

Podsumowanie zmian w projekcie listy refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 marca 2021 r. przedstawiła IQVIA. Jakie zmiany proponuje resort zdrowia?

Jak podkreśla IQVIA, szczegółowe zmiany w zakresie wskazań refundacyjnych i zapisów programów lekowych zostaną omówione w komunikacie dotyczącym ostatecznej wersji obwieszczenia.

Rynek apteczny

Jak wynika z analizy IQVIA, według projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofane zostaną 34 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 19 innych.

Finansowanie utracą trzy substancje czynne (indacaterolum w skojarzeniu z glycopyrronii bromidum, Ultibro Breezhaler, podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited; olodaterolum w połączeniu z tiotropii bromidum, Spiolto Respimat, podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingelheim International GmbH; dieta eliminacyjna w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii, Comida PKU B formula, Comidamed).

Dwie nowe substancje zostaną dodane do listy (silodosinum, Silodosin Recordati, podmiot odpowiedzialny Recordati Ireland Limited oraz tafluprostum, w produkcie prostym Taflotan Multi i złożonym z substancją czynną timololum Taptiqom, podmiot odpowiedzialny Santen Oy).

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 478 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 60 z nich.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 153 opakowań. W przypadku 4 z nich przekroczy 10 zł:

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 86 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 16 z nich, 

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 7 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym jedna zmiana będzie przekraczać poziom 10 zł.

75+

Na liście „S” pojawi się jedna nowa substancja czynna tafluprostum w postaci leku prostego (Taflotan Multi) i złożonego z substancją timololum (Taptiqom). Finansowanie utracą natomiast dwie substancje indacaterolum w skojarzeniu z glycopyrronii bromidum (Ultibro Breezhaler) oraz olodaterolum w połączeniu z tiotropii bromidum, Spiolto Respimat.

Lista „S” obejmie 12 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 16 opakowań.

Ciąża

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdzie się 5 nowych opakowań. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną. Żadna z substancji, ani żadne opakowanie nie zostaną wycofane.

Rynek szpitalny

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawi się jedna nowa substancja czynna: • Ketosteril firmy Fresenius Kabi, ketoanalogi aminokwasów ̶(data wydania ostatniego przedłużenia pozwolenia do obrotu: 12 kwiecień 2013 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.113 Leczenie pacjentów z chorobami nerek.

Według projektu obwieszczenia finansowanie w ramach programów lekowych mogą stracić natomiast substancje takie jak:

• alglucosidasum alfa, Myozyme firmy Genzyme Europe B.V – dostępny w ramach programu lekowego B.22 Leczenie choroby Pompego

• wismodegib, Erivedge firmy Roche – dostępny w ramach programu lekowego B.88 Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia usunięte zostaną 4 opakowania leków, a wprowadzone zostaną 3 nowe, w tym jedna nowa substancja czynna w ramach nowego programu lekowego B.113.

Urzędowe ceny zbytu 15 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 25 proc..

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast finansowanie straci substancja czynna lipegfilgrastimum. Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 5 opakowań leków, natomiast żadne nie zostanie wprowadzone.

Urzędowe ceny zbytu 4 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 8 proc., przy czym w jednym przypadku obniżka dotyczy produktu, dostępnego również w ramach listy aptecznej (Aprepitant Teva, kaps. twarde, 3 kaps.:1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg).

Źródło: IQVIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz