Rynek apteczny w styczniu 2021 r.

19 Lutego 2021, 15:24 Apteka

Rynek apteczny w styczniu 2021 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2866.5 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2020 spadła o 556.6 mln zł(-16.3%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 311.3 mln zł(-9.8%). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2021 wyniósł 214 tys. zł, był to spadek o 13.4% względem analogicznego okresu 2020 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 853 mln zł i spadła o 255.1 mln zł (- 23%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 657.2 mln zł i spadła o 111.5 mln zł (-14.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1329.1 mln zł i spadła o 188 mln zł (-12.4%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 199.5 mln zł (-19%), sprzedaż produktów pełnopłatnych spadła o 72.1 mln zł (-9.9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej spadła o 43 mln zł (-3.1%).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 23.5 zł i wzrosła o 0.9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2020 r. cena wzrosła o 7.1%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29.2 zł (wzrost o 2.2% vs styczeń 2020), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 29.8 zł (wzrost o 9.2% vs styczeń 2020), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 18.4 zł (wzrost o 7.1% vs styczeń 2020).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24.2% i była niższa o 2.1% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu do grudnia marża spadła o 1.1%.

W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 647 mln zł, tj. o 22.3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 22.6% i był niższy o 2.4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 1.8 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2021 r. całego rynku aptecznego wyniesie 38.5 mld zł, o 2.2% więcej niż w roku 2020. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9.6 mld zł (+2.1% w stosunku do 2020 roku).

Źródło: PEX

 
    Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

    Dodaj komentarz